przełożona
ihumenia Elżbieta (Krawczuk)

Żeński Monaster pw. Opieki Matki Bożej
22-546 Turkowice
tel. 502659826
e-mail: monaster.turkowice@gmail.comIhumenia Elżbieta (Krawczuk) ur. 28.05.1964 r. w Strykach niedaleko Bielska Podlaskiego. 8.09.1987 r. wstąpiła do nonasteru śww. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. Postrzyżyny w riasofor przyjęła z rąk metropolity Bazylego.

Dekretem abpa Abla od dnia 21.09.2009 pełniła funkcję p.o. przełożonej, a od dnia 10.01.2011 pełni funkcję przełozonej Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach.

Postrzyżyny w małą schimę przyjęła z rąk ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej abpa Abla 5.12.2010.r. z imieniem Elżbieta, w cześć wielkiej księżnej, męczennicy Elżbiety Fiodorownej.