dekanat bialski

proboszcz
ks. prot. Sławomir Kochan
ul. Brzeska 15
08-110 Siedlce
tel. (25) 644-56-11

email: s_kochan@o2.pl

Ks. Sławomir Kochan urodził się 23 maja 1974 r. w Sławatyczach, woj. lubelskie. W roku 1993 ukończył szkołę średnią oraz Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

20 października 1996 r. zawarł związek małzeński z Izabelą Jaros (ur. 10 października 1971 r. w Bytomiu).

Dnia 24 listopada 1996 r. bp Abel (Popławski) ordynariusz diecezji lubelsko - chełmskiej udzielił mu święceń lektorskich i diakońskich. W okresie od listopada 1996 r. do marca 1997 r. przebywał na praktykach w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Po święceniach kapłańskich (9 marca 1997 r.) objął stanowisko proboszcza parafii pw. św. Archanioła Michała we wsi Holeszów, sprawując jednocześnie obowiązki duszpasterskie w Janówce, gdzie w tym czasie była budowana nowa świątynia pw. św. Dymitra Sołuńskiego. W roku 1998 ukończył studia i otrzymał tytuł magistra teologii. Od lipca 2000 r. sprawuje obowiązki proboszcza parafii św. Trójcy w Siedlcach, pełniąc jednocześnie funkcję nauczyciela religii prawosławnej oraz kapelana szpitalnego i więziennego.

Nagrody: nabiedrennik (1998 r.), skufija (1999 r.), kamiławka (2001 r.), złoty krzyż (2004 r.), protojerejstwo (2006 r.), palica, krzyż z ozdobami (2014).

Ma troje dzieci: Korneliusz (ur. 24 lutego 1999 r.), Dominika (ur. 29 czerwca 2001 r.) i Bartłomiej (ur. 11 października 2003 r. ).