2024 II 09
Diecezjalne eliminacje Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

W roku szkolnym 2023/2024 na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej odbyły się dwa pierwsze etapy Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej Olimpiady to: „Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – rys historyczno-kanoniczny”.


Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz.U. 2020 poz. 1036). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół branżowych dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.


Pierwsze etapy szkolne olimpiady odbyły się 14 grudnia 2023 r. i miały miejsca w Międzyszkolnych Punktach Katechetycznych przy Parafii śww. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, Parafii św. Piotra (Mohyły) w Lublinie oraz Parafii św. Jerzego w Biłgoraju. Do eliminacji przystąpili uczniowie, w tym też pochodzący z Ukrainy i Kazachstanu pobierający naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego. Ukonstytuowana komisja w osobach dwóch wydelegowanych członkach oraz nauczyciela religii prawosławnej – przewodniczącego komisji, nadzorowała prawidłowy tok etapu zmagań. Uczestnicy zobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów.


Kolejny II etap okręgowo-diecezjalny odbył w dniu 8 lutego 2024 r. i miał ustaloną od kilku lat formułę w naszym okręgu. Z racji przypadających ferii zimowych w województwie lubelskim, został on zorganizowany w Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie. W sali portretowej episkopatu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przygotowano stanowiska do przeprowadzenia zawodów. Na zmagania przybyło siedmiu z ośmiu zakwalifikowanych uczniów z Lublina, Pszczelej Woli, Białej Podlaskiej oraz Biłgoraja. Eliminacje uroczyście otworzył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski, który przypomniał uczestnikom o ważności podtrzymywania swojej tożsamości wyznaniowej poprzez pryzmat historii naszej Cerkwi, która jest zagadnieniem tegorocznej olimpiady. Komisja konkursowa komitetu okręgowego w osobach Ks. Andrzeja Pugacewicza – dziekana bialskopodlaskiego, ks. dra Korneliusza Wilkiela – proboszcza parafii w Biłgoraju oraz ks. dra Andrzeja Konachowicza – doradcy metodycznego ds. religii prawosławnej LSCDN w Lublinie - przewodniczącego komisji, czuwała nad prawidłowym protokołem przebiegu eliminacji.


Uczniowie po zakończeniu pisania prac otrzymali stosowne dyplomy uczestnictwa w okręgowych eliminacjach oraz nagrody ufundowane przez ordynariusza diecezji – ikonki Chełmskiej Matki Bożej oraz monografie naukowe pt. Unia brzeska, zwodnicza iluzja zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu, red. abpa Abla (Popławskiego), abpa Jerzego (Pańkowskiego), wyd. naukowe ChAT, Warszawa 2023. Za pracę w komisjach konkursowych oraz przygotowanie uczniów do olimpiady, katecheci otrzymali stosowne podziękowania.


14 lutego br. organizator Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2023/2024 – Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Komitet Główny Olimpiady poinformuje o liście zakwalifikowanych uczestników do trzeciego centralnego etapu Olimpiady, który jest zaplanowany w dniach 14-15 marca 2024 r. w Białymstoku.


Fot. A. Konachowicz
ks. Andrzej Konachowicz