2023 XII 26
Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju

17 grudnia 2023 r. w sali kinowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich”. Organizatorem wydarzenia było  Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju przy współpracy z Biłgorajskim Centrum Kultury.

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili m.in.:  pani poseł na Sejm RP Małgorzata Gromadzka, burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan, burmistrz Szczebrzeszyna – Henryk Matej, burmistrz Zwierzyńca – Urszula Kolman, ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Tarnogrodzie, ks. mitrat Witold Charkiewicz – dziekan zamojski, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Zamościu.

Dla licznie zgromadzonej biłgorajskiej publiki wystąpiły trzy chóry:

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej „Grabarka” pod dyrekcją Filipa Awksietijuka - Zespół powstał wiosną 2021 r. przy klasztorze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. W skład chóru wchodzą amatorzy – miłośnicy cerkiewnego śpiewu wielogłosowego. Pierwszą liturgię chór zaśpiewał w piątą sobotę Wielkiego Postu w monasterze grabarskim. Zespół wziął udział w koncercie “Między wschodem a zachodem” w Cegłowie, swoim śpiewem wspomagał uroczystości ku czci ikony Matki Boskiej Ostrobramskiej w Atenach, w Grecji. W 2021 r. śpiewał podczas obchodów 200-lecia cerkwi w Mielniku, w styczniu 2022 r. chór prezentował utwory liturgiczne oraz kolędy w Teatrze Lalek “Pleciuga” w Szczecinie, a w maju tego roku wystawił samodzielny Koncert Paschalny. Zespół regularnie bierze udział w Międzynarodowych Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach oraz wielokrotnie śpiewał podczas nabożeństw w cerkwiach w całej Polsce.

Chór im. ks. Błażeja Nowosada z Aleksandrowa - W ubiegłym roku minęło 90-lecie istnienia chóru, założonego przez ks. Błażeja  Nowosada.  Sługa Boży ks. Błażej Nowosad jest męczennikiem II wojny światowej. Został  zamordowany w Potoku Górnym. Pracując wcześniej w Górecku Kościelnym  zainicjował założenie parafii w Aleksandrowie, co nastąpiło w 1936 r.  W czerwcu 2007 r., Biskup Zamojsko-Lubaczowski – ks. dr Wacław Depo, nadał  chórowi imię swojego założyciela. Od tej pory misją chóru jest nie tylko śpiew na  Bożą chwałę, ale także szerzenie kultu Sługi Bożego ks. Błażeja Nowosada.  Od 1992 r. dyrygentem chóru jest Jan Michoński – obecnie emerytowany nauczyciel.  Głównym miejscem aktywności chóru jest kościół parafialny w Aleksandrowie.  Chór w swoim repertuarze ma ponad 200 utworów – głównie sakralnych, ale  także ludowych, patriotycznych i innych, skomponowanych przez kompozytorów  polskich i zagranicznych.  Aktualnie chór powraca do dawnej tradycji i koncentruje swoją działalność na terenie  parafii Aleksandrów, nie rezygnując z okazjonalnych występów w najbliższej okolicy. 

Chór Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju pod dyrekcją matuszki Marii Kalitan - Chór jest stosunkowo młody albowiem powołany został z błogosławieństwa ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej Abp. Abla z początkiem grudnia 2022 r. a więc zaledwie rok temu. Członkowie chóru na co dzień śpiewają w chórach parafialnych parafii prawosławnej p.w. św. Jerzego w Biłgoraju oraz św. Trójcy w Tarnogrodzie. Chór śpiewa podczas Liturgii świąt parafialnych w parafiach dekanatu Zamojskiego, brał udział również w kilku koncertach muzyki cerkiewnej oraz międzynarodowym festiwalu kolęd w Terespolu.

 

Foto: bilgoraj.com.pl

ks. Korneliusz Wilkiel