2024 I 28
XXVII Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu
W ostatni weekend stycznia 2024 roku tj. 27-28 stycznia w hali sportowej Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Terespolu odbyła się XXVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Festiwal od lat jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej o charakterze kulturalnym i religijnym. Największą jego zasługą jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich tradycji kolędowania, przypominając, że ten region kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym, wielonarodowościowym klimatem.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich nie ma formuły konkursu. Zespoły traktowane są równorzędnie i uczestniczą w dwóch dniach przesłuchań festiwalowych.

Publiczność, która licznie uczestniczyła w tym wydarzeniu, miała wyjątkową okazję posłuchać dawnych kolęd i pastorałek wschodniej tradycji, który przeważał niegdyś na terenach Podlasia i Polesia. W tegorocznej edycji wystąpiło piętnaście chórów i zespołów z Polski i Ukrainy. Uczestnicy zaprezentowali różne style, od tradycyjnego śpiewu cerkiewnego i chóralnego, poprzez wykonania ludowe, a kończąc na białym głosie.

W związku z trwającą od dwóch lat wojną w Ukrainie, decyzją organizatorów festiwalu zabrakło, podobnie jak w ubiegłym roku, przedstawicieli Rosji i Białorusi.

Podczas festiwalu, poza licznie przybyłą publicznością, obecni byli: ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej arcybiskup Abel, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. ap. Jana Teologa w Terespolu ks. prot. Jarosław Łoś, burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk, radna sejmiku województwa lubelskiego Barbara Barszczewska, przewodniczący rady powiatu bialskiego Mariusz Kiczyński, przewodniczący rady miasta Jarosław Tarasiuk, wiceprzewodnicząca rady Miasta Ewa Zając wójtowie okolicznych gmin: Krzysztof Iwaniuk (Terespol), Jerzy Troć (Kodeń) i Zygmunt Litwiniuk (Tuczna) oraz przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych z Terespola i okolic.

Relację z festiwalu można obejrzeć tu: festiwal dzień 1 i festiwal dzień 2

Pierwszego dnia festiwalu wystąpiły następujące chóry:
Zespół Śpiewaczy ECHO POLESIA Terespol
Zespół Muzyki Cerkiewnej VARSLAVIA i Zespół Dziecięcy MAŁA VARSLAVIA
Chór Domu Kultury w Łucku ( Ukraina)
Chór Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej z Chełma
Chór BRACTWO z Bielska Podlaskiego
Chór młodzieżowy katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie
Chór Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Chór WOŁYŃSKIE DZWONY Łuck (Ukraina)

Drugiego dnia festiwalu zaprezentowały się:
Chór Parafii Prawosławnej pw. św. ap. i ewangelisty Jana Teologa – Terespol
Chór prawosławna NADBURZAŃSZCZYZNA
Chór Rodziny Susidko ze Sławatycz
Chór Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej ze Sławatycz
Chór Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
Chór Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju
Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Organizatorzy Festiwalu:
- Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska,
- Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu,
- Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Terespolu,


Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie - www.lubelskie.pl
Darczyńcą wydarzenia jest Powiat Bialski - https://www.powiatbialski.eu/
Darczyńcą wydarzenia jest firma Wipasz S.A. - https://wipasz.pl/

#LubelskieSmakujŻycie    #Lubelskie    #KierunekLubelskie   #Wipasz    #WipaszJestNasz    #PowiatBialski    #StarostwoPowiatoweBiałaPodlaska  #Terespol #MCKSiRTerespol

za: radiobiper.info

Fot: Łukasz Pogorzelski
za: radiobiper.info