2024 I 23
Ekumeniczne nabożeństwo w lubelskiej katedrze Przemienienia Pańskiego
Tradycyjnie w miesiącu styczniu w harmonogram wydarzeń ekumenicznych wpisał się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W prawosławnej katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie w niedzielę 21 stycznia o godz. 18.00 sprawowane było wieczorne nabożeństwo w tej intencji.


Przed rozpoczęciem wieczerni, proboszcz katedralnej parafii ks. mitrat Andrzej Łoś powitał przybyłych oficjalnych gości z poszczególnych Kościołów: ks. dziekana Okręgu Zamojskiego Mieczysława Piątka, proboszcza parafii polskokatolickiej w Długim Kącie – kaznodzieję tego nabożeństwa, ks. prof. Sławomira Pawłowskiego – Referenta ds Ekumenizmu Archidiecezji Lubelskiej, Kościoła rzymskokatolickiego, kapłana Mateusza Marię Felicjana Szymkiewicza, proboszcza parafii starokatolickiej Mariawitów w Wierzbicy, pastora Grzegorza Brudnego, proboszcza parafii pw. św. Trójcy Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Lublinie.


Nabożeństwu przewodniczył ks. mitrat Andrzej Łoś, proboszcz katedry i Sekretarz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w asyście duchowieństwa katedralnego. Obecnym na nabożeństwie był też Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej arcybiskup Abel, Wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej.


Zgodnie z tegorocznymi czytaniami przygotowanymi przez Wspólnotę Chemin Neuf z Afryki Zachodniej pierwsze czytanie starotestamentowe z Księgi Izajasza 58;6-9 zaprezentował duchowy Kościoła starokatolickiego Mariawitów kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz. Tekst lekcji Ewangelii, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie wg św. Ap. Ewangelisty Łukasza przeczytał przewodniczący nabożeństwu ks. mitrat Andrzej Łoś. Następnie do zgromadzonych ze słowem homilii zwrócił się ks. dziekan dr Mieczysław Piątek, proboszcz parafii polskokatolickiej w Długim Kącie k/Tomaszowa Lubelskiego. Kaznodzieja w swoim słowie zwrócił szczególną uwagę na dzieła miłosierdzia wobec swojego bliźniego oraz na wrażliwość ekumeniczną.


Na zakończenie nabożeństwa do zgromadzonych zwrócił się ks. arcybiskup Abel, Wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Hierarcha dziękował kaznodziei ks. Mieczysławowi, zgromadzonemu duchowieństwu, siostrom zakonny, duchowieństwu posługującemu w świątyni katedralnej parafii prawosławnej w Lublinie oraz chórowi katedralnemu pod dyrekcją lektora Andrzeja Boubleja.


Po zakończonym nabożeństwie wieczornym zgromadzeni wierni mieli okazję jeszcze długo wsłuchiwać się w piękne akordy kolęd wschodniosłowiańskich.


Fot. Serhij Fitz

Autor: ks. Jerzy Łukaszewicz