2023 XII 31
Hodegetria. Rocznik Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej

Hodegetria. Rocznik Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej skupia się na prezentacji szerokiej problematyki teologicznej, społecznej i kulturalnej specyficznego regionu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Chełma i Chełmszczyzny.

Rocznik jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej pt. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej oraz promocją działalności centrum wśród wiernych i mieszkańców Chełmszczyzny.

W Hodegetrii opublikowanie zostały wybrane referaty zaprezentowane przez wybitnych znawców historii Chełma i dziejów Diecezji Chełmskiej. Drugą część wydawnictwa stanowi archiwum fotograficzne z życia centrum i parafii prawosławnej pw. św. Jana Teologa w Chełmie.

Całość opatrzona została wstępem arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla.

Rocznik jest również dziękczynieniem licznym podmiotom, które w 2023 roku czynnie wspierały działalność Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie. Były to: Ministerstwo Kultury i Nauki, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Miasta Chełm, Urząd Gminy w Wojsławicach, Urząd Gminy w Dubience, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo w Chełmie, Nadleśnictwo w Chotyłowie, Nadleśnictwo w Parczewie, Nadleśnictwo w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Komenda Miejska Policji w Chełmie, Zakład Karny w Chełmie, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, CEMEX Polska, Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Fundacja KGHM Polska Miedź, Fundacja ORLEN.

Zadanie współfinansowane przez Województwo Lubelskie.
Hodegetria. Rocznik Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej, red. ks. J. Szczur, Chełm 2023, ISBN 978-83-966014-1-4, s. 145.
Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej