2023 XI 11
Podwójne święto w Tarnogrodzie

Obchody święta ku czci Tarnogrodzkiej Ikony Bogurodzicy oraz św. Leoncjusza Tarnogrodzkiego w miejscowej parafii rozpoczęły się w piątkowy wieczór 10 listopada 2023 r. całonocnym czuwaniem, które odsłużył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. W nabożeństwie uczestniczyli ks. mitrat Piotr Babjak, ks. prot. Paweł Janiel, ks. prot. Korneliusz Wilkiel oraz diakon Roman Kalitan. Podczas całonocnego czuwania odczytano akatyst przed Tarnogrodzką Ikoną Matki Bożej.


11 listopada 2023 r., w dzień święta, sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Jego Ekscelencja arcybiskup Abel w asyście przybyłego duchowieństwa.


Podczas uroczystego spotkania, hierarchę witali: z kwiatami przedstawiciele dzieci i młodzieży, chlebem i solą, starosta cerkiewny oraz proboszcz parafii. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, homilię wygłosił arcybiskup Abel. W czasie św. Liturgii śpiewał chór pod dyrekcją psalmistki sąsiedniej parafii w Biłgoraju, matuszki Marii Kalitan.


Uroczystości liturgiczne zakończyły się świątecznym molebnem. Następnie ze słowem do wiernych zwrócił się arcybiskup Abel, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę oraz obecność. Następnie proboszcz parafii, ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk podziękował hierarsze za przewodniczenie św. Liturgii, przybyłemu duchowieństwu, oficjalnym gościom oraz wiernym.

 

zdjęcia: Grzegorz Jacek Pelica

 

ks. Korneliusz Wilkiel