2023 XI 12
Św. Wielikomuczenicy Paraskiewy w Holi
Niedzielna Liturgia w dzień 12 listopada zgromadziła nieliczną społeczność prawosławną w Holi  na swoim parafialnym wspomnieniu do św. Paraskiewy (wypadający w tym roku w piątek 10 listopada). 

Św. Paraskiewa Wielikomuczenica jest obok  św. Antoniego Pieczerskiego drugim patronem zabytkowej holeńskiej cerkwi z 1702 roku.  Liturgię sprawował ks. prot. Tomasz Łotysz, chór prowadziła matuszka Agnieszka Łotysz. Na zakończenie uroczystości został odprawiony tradycyjny Molebień przed ikoną św. Paraskiewy za zgromadzonych na Liturgii jej uczestników oraz za parafian i prawosławnych mieszkańców Holi.

fot. Autor
Tadej Karabowicz