2023 XI 07
Pamięć św. męczennika Onufrego (Gagaluka) w Puławach
Już po raz dziesiąty w Parafii Prawosławnej pw. Św. Marii Magdaleny w Puławach uroczyście obchodzono pamięć św. męczennika Onufrego (Gagaluka).

Tegoroczne uroczystości przypadły na dzień 5 listopada, a przewodniczył im ordynariusz Diecezji Lubelsko - Chełmskiej Arcybiskup Abel. U progu świątyni dostojny gość został powitany przez dzieci , starostę cerkiewnego jak również proboszcza puławskiej parafii ks. Michała Doroszkiewicza, który w swoim powitalnym słowie przypomniał o obchodzonym w tym roku jubileuszu dwudziestolecia erygowania parafii. Po przeczytaniu św. Ewangelii ze słowem pouczenia zwrócił się władyka Abel. Hierarcha odniósł się do przypowieści o „Bogatym i łazarzu” jak również przybliżył żywot św. Onufrego, który przyszedł na świat na ziemi puławskiej, był oddanym duchownym, biskupem który przyjął męczeńską śmierć z rąk bolszewickich oprawców.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrekcją matuszki Walentyny Doroszkiewicz. Warto również podkreślić iż tego dnia wielu parafian przystąpiło do sakramentu Eucharystii.

Uroczysta Boska Liturgia zakończyła się modlitwą przed Ikoną św. Onufrego, oraz tradycyjnym Mnogaja Leta! Następnie arcybiskup Abel dziękował duchowieństwu, a w szczególności proboszczowi za gorliwość posługi duszpasterskiej, chórowi i gronu puławskich parafian. Ks. proboszcz wyraził wielką wdzięczność Władyce za przybycie i przewodniczenie św. Liturgii.

żywot świętego

fot. Autor
protodiakon Mirosław Demczuk