2023 X 18
Święto parafialne w Białej Podlaskiej
W dniach 14/ 15 października w Białej Podlaskiej uroczyście obchodzono pamięć św. męczennika Serafina (Ostroumowa) arcybiskupa smoleńskiego – niebiańskiego patrona miejscowej parafii wojskowo – cywilnej w Białej Podlaskiej.

Uroczystości rozpoczęły się wieczornym nabożeństwem któremu przewodniczył dziekan okręgu terespolskiego – ks. mitrat Jan Dmitruk w asyście proboszcza parafii – ks. mitrata płk. Aleksego Andrejuka oraz ks. prot. ppor. Korneliusza Wilkiela – proboszcza parafii w Biłgoraju.

W dniu święta uroczystej liturgii przewodniczył Ordynariusz Diecezji Lubelsko – Chełmskiej Arcybiskup Abel w asyście duchowieństwa w osobach ks. mitrata Andrzeja Pugacewicza – dziekana okręgu bialskiego, ks. mitrata Mirosława Wiszniewskiego z parafii katedralnej w Lublinie oraz miejscowego kleru.

Przed rozpoczęciem liturgii hierarchę tradycyjnie przywitały dzieci, starosta cerkiewny oraz proboszcz parafii prosząc o błogosławieństwo oraz modlitwy za wspólnotę parafialną skupiającą się wokół świątyni na dawnym lotnisku.

Okolicznościową homilię nawiązującą do patrona święta, trudności z jakimi borykają się współcześnie nie tylko prawosławni chrześcijanie oraz zachowaniu swojej tożsamości wyznaniowej wygłosił Władyka Abel, Nabożeństwa upiększał swoim śpiewem chór parafialny pod kierownictwem lektora Arkadiusza Romaniuka.

Liturgię zakończyły tradycyjne mnogoletstwija oraz podziękowania za uczestnictwo w świątecznych uroczystościach zarówno ze strony hierarchy jak i proboszcza parafii ks. mitrata Aleksego Andrejuka.
Na zakończenie uroczystości Jego Ekscelencja w imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP nagrodził orderami św. Równej apostołom Marii Magdaleny miejscowych parafian - Anatola i Marię Mielaniuk na co dzień prężnie działających w Bialskim Oddziale Bractwa śww. Cyryla i Metodego za ich wkład w propagowanie tradycji prawosławnej oraz przypadającą rocznicę 45-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

fot. Grażyna Hankiewicz
ks. Wiesław Skiepko