2023 VIII 29
Konferencja Księży Dyrektorów Prawosławnych Ośrodków Kultury

         W dniu 29 sierpnia 2023 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w Centrum Diecezjalnym w Lublinie odbyła się konferencja Księży Dyrektorów Ośrodków Kultury Prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Konferencji przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Podczas spotkania obecni byli: ks. mitrat Andrzej Pugacewicz – dyrektor Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej, ks. prot. Jarosław Łoś – dyrektor Nadbużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu, ks. prot. Sławomir Kochan – dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Frontida” w Siedlcach, ks. prot. dr Andrzej Konachowicz – dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej, ks. prot. dr Jarosław Szczur – dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej, ks. prot. Korneliusz Wilkiel – dyrektor Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju. 

         Konferencja rozpoczęła się modlitwą, po której oficjalnego otwarcia oraz przywitania przybyłych duchownych dokonał Abp Abel.

         Kolejnym punktem programu konferencji była część sprawozdawcza, podczas której Księża Dyrektorzy przedstawili realizowane przez swoje Ośrodki Kultury przedsięwzięcia oraz zakres działalności.

         Po przedstawieniu sprawozdań miała miejsce część roboczo-warsztatowa, którą rozpoczął ks. prot. dr Jarosław Szczur przedstawiając referat na temat: „Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Centrum Kultury Prawosławnej – od projektu do subwencji”. Dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej ze strony praktycznej omówił ofertę składaną przez beneficjentów podczas konkursów ogłaszanych przez jednostki rządowe oraz samorządowe.

         Kolejnym prelegentem był ks. prot. Korneliusz Wilkiel. Dyrektor Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju w referacie pt.: „Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na statutową działalność Centrów Kultury Prawosławnej” przedstawił miejsca w których można pozyskać środki. W wystąpieniu omówione zostało również rozliczenie finansowe projektów.

         Ostatnim punktem było podsumowanie konferencji przez Ordynariusza Diecezji Lubelsko-Chełmskiej – Abp. Abla. Podczas tej części konferencji ks. prot. dr Jarosław Szczur powołany został na koordynatora ds. poszukiwania źródeł i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na statutową działalność Ośrodków Kultury Prawosławnej. W ramach podsumowania Abp Abel podkreślił potrzebę aktywnego funkcjonowania na terenie diecezji ośrodków kultury prawosławnej. Hierarcha nakreślił również ramy terytorialne organizacji uroczystości jubileuszowych, 100-lecia uzyskania autokefalii przez Polską Cerkiew Prawosławną, które obchodzone będą w 2024 r.

         Następnie uczestnicy konferencji udali się na wspólny obiad.

ks. Korneliusz Wilkiel