2023 V 29
10 Lecie Parafii Prawosławnej W Sandomierzu.
28.05.2023 r. Parafia Prawosławna pw. św. św. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego nauczycieli Słowian, obchodziła swój mały jubileusz związany z 10 rocznicą erygowania parafii w Sandomierzu.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa pierwsze hierarchę przywitały dzieci, kolejno chlebem wraz solą i bukietem kwiatów starsze pokolenie. Następnie w samym wejściu do świątyni dostojnego gościa przywitał proboszcz parafii ks. prot. Marcin Chyl.

Po ewangelicznym czytaniu do wiernych zwrócił się abp. Abel. W słowie skierowanym do wiernych w dwóch językach po polsku i ukraińsku arcypasterz podkreślił czas liturgiczny w jakim to Cerkiew Prawosławna się znajduję, będący okresem poświątecznym święta Wniebowstąpienia Pańskiego i oczekiwaniem na zesłanie Pocieszyciela w dzień Świętej Trójcy. Duchowny wspomniał o niezwyciężonej roli Cerkwii w dzisiejszym świecie i bezprecedensowej ingerencji Świętego Ducha w kwestii ożywiającej ten Boski organizm. W swoich słowach Ekscelencja uwypuklił rolę św. św. Braci Cyryla i Metodego, których to uczniowie dotarli do ziem Królewskiego Miasta Sandomierz, chrystianizując wiele lat wcześniej od zachodniego chrześcijaństwa te tereny wskazując drogę do zbawienia przez Chrystusa w tradycji bizantyjskiego chrześcijaństwa. Następnie hierarcha nawiązał do  pamięci Ojców I Soboru Powszechnego a z nim i obrońców czystości wiary prawosławnej św. Mikołaja Mir Licejskich Cudotwórcy, św. Spirydona z Tremituntu i innych. Podkreślona została postać Ariusza – heretyka, chcącego wprowadzić nieporządek w pierwszej części symbolu wiary, przez co w 325 r. w Nicei zbiera się I Sobór Powszechny, który osądza nieprawidłową naukę. Rozwijając myśl arcybiskup porównał obrońców wiary z IV wieku do patronów świętych braci Cyryla i Metodego, którzy to swoją postawą, również byli piętnowani w różnych okolicznościach, czego efektem stało się  naznaczenie ich przedrostkiem równych apostołom – świętych o szczególnie misyjnym charakterze. W końcowym słowie rozważań ewangelicznych, ordynariusz diecezji odniósł się precyzyjnie do wszystkich zgromadzonych podczas nabożeństwa, kreując w nich odpowiedzialność za świątynie w Sandomierzu i bezpośredni fakt apostolskości każdego z osobna, jako symptom do propagowania wiary Chrystusowej i zachowania swojej prawosławnej tożsamości.

Celebrowanej Boskiej Liturgii przez ordynariusza współtowarzyszyli, ks. Mitrat Mirosław Wiszniewski, ks. mitrat Petro Babjak, ks. protodiakon Marek Waszczuk i miejscowy proboszcz. Chórem dyrygowała Matuszka Maria Babjak.

W kończącym nabożeństwo słowie Ekscelencja zachęcił wiernych do aktywnego uczestnictwa w życiu liturgicznym parafii. Kontynuując podziękował zebranemu duchowieństwu, chórowi, młodzieży za słowa przywitania. Wyrazy uznania skierowane zostały do florystek parafii, które to w niecodzienny sposób upiększyły świątynie. Kontynuując, wystosował słowa pochwalne w kierunku ks. Marcina Chyla, który w tym miejscu pełni funkcję proboszcza. Dziękując za oddanie parafii i jej prowadzenie arcybiskup pozdrowił duchownego z 10 leciem istnienia Parafii, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój wspólnoty prawosławnej w Sandomierzu.

Proboszcz Parafii zaprosił parafian, sympatyków i zebranych na pobliską altankę na podwórzu parafialnym, by po duchowej uczcie posilić fizyczne siły przygotowanymi smakołykami.

http://sandomierz.cerkiew.pl

Autor i Foto: Daniel Dermanowski
Daniel Dermanowski