2023 II 13
Diecezjalne eliminacje Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

W roku szkolnym 2022/2023 na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej odbyły się dwa pierwsze etapy Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej Olimpiady to: „Współczesny monastycyzm prawosławny w Polsce”.

 

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji i Nauki (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz.U. 2020 poz. 1036). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół branżowych dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

 

Pierwszy etap szkolny olimpiady odbył się 14 grudnia 2022 r. i miał miejsce w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii śww. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu. Do eliminacji przystąpili uczniowie, w tym też pochodzący z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu pobierający naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatów Lublin oraz Opatów. Ukonstytuowana komisja w osobach dwóch wydelegowanych członkach oraz nauczyciela religii prawosławnej – przewodniczącego komisji, nadzorowała prawidłowy tok etapu zmagań. Uczestnicy zobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

 

Kolejny II etap okręgowo-diecezjalny odbył w dniu 8 lutego 2023 r. i miał nieco zmienioną formułę w naszym okręgu. Z racji przypadających ferii zimowych w województwie świętokrzyskim, został on zorganizowany w Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie. Na zmagania przybyli zakwalifikowani uczniowie z Pszczelej Woli oraz Opatowa w woj. świętokrzyskim. Eliminacje uroczyście otworzył ks. mitrat Andrzej Łoś – dziekan Okręgu Lubelskiego, który przypomniał uczestnikom o ważności podtrzymywania swojej tożsamości wyznaniowej poprzez pryzmat monastycyzmu, który jest zagadnieniem tegorocznej olimpiady. Komisja w osobach księdza dziekana, ks. ppor. Marcina Chyla – proboszcza parafii w Sandomierzu oraz ks. dra Andrzeja Konachowicza – doradcy metodycznego ds. religii prawosławnej w LSCDN - przewodniczącego komisji, czuwała nad prawidłowym protokołem przebiegu eliminacji.

 

Uczniowie po zakończeniu pisania prac otrzymali stosowne dyplomy uczestnictwa w okręgowych eliminacjach oraz nagrody ufundowane przez organizatorów eliminacji okręgowych. Na zakończenie zostali oprowadzeni po 400-letniej Katedrze Prawosławnej Przemienienia Pańskiego oraz zapoznani z historią szlaku kultury i dziedzictwa wschodniosłowiańskiego miasta Lublin.

 

12 lutego br. w imieniu organizatora Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2022/2023 – Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Komitet Główny Olimpiady poinformował, iż uczennica klasy drugiej Technikum Pszczelarskiego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – Irena Kamińska została zakwalifikowana do trzeciego centralnego etapu Olimpiady, który jest zaplanowany w dniach 9-10 marca br. w Białymstoku.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Fot. A. Konachowicz

ks. Andrzej Konachowicz