2022 XII 26
Święto parafialne w Mińsku Mazowieckim
25 grudnia jest dniem, w którym jedyna parafia w Polsce p.w. Św. Spirydona Cudotwórcy biskupa Tremituntu w Mińsku Mazowieckim, uroczyście obchodziła pamięć swego niebiańskiego orędownika. Uroczystości rozpoczęły się w przeddzień nabożeństwem całonocnego czuwania, sprawowanym przez proboszcza parafii – ks. Gabriela Białomyzy oraz ks. protodiakona Wadima Sztemburskiego.

Nazajutrz, świętą liturgię celebrowali rezydent Parafii p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Narewce – ks. prot. Rościsław Białomyzy, proboszcz Parafii p.w. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach – ks. prot. Michał Wasilczyk oraz miejscowy kler. Z okolicznościowym słowem do wiernych zwrócił się ks. Michał Wasilczyk. Kaznodzieja odnosząc się do osoby świętego Spirydona, w szczególny sposób podkreślił ponadczasowy charakter cudów czynionych przez świętego w dobie współczesności, determinujących siłę wiary wszystkich udających się do jego relikwii oraz kierujących do niego swe modlitwy.
Wśród oficjalnych gości znaleźli się także kierownik budowy mgr inż. budownictwa p. Michał Tymoszewicz oraz Dyrektor Biura Restytucji i Zarządzania Nieruchomościami p. Piotr Rytka – Zandberg.

Dzień pamięci patrona mińskiej społeczności był również doskonałą okazją zorganizowania rekolekcji, w których wzięło udział kilkadziesiąt osób – dzieci i młodzież z punktu katechetycznego, a także osoby dorosłe aktywnie uczestniczące w sakramentach Spowiedzi i Eucharystii. Warto nadmienić, iż na uroczystości przybyli również wierni z Warszawy oraz innych parafii diecezji lubelsko – chełmskiej.

Liturgiczne obchody zwieńczyło gromkie Mnogaja leta wygłoszone w intencji hierarchii naszej Cerkwi, ojczyzny, władz zwierzchnich, wojska oraz kleru wraz z wiernymi miejscowej parafii. Szczególne pozdrowienia zostały skierowane na ręce p. Walentyny Brzyzkiej, wychowanki ziemi chełmskiej, obchodzącej swoje 90 urodziny.

Święty Hierarcho Ojcze Nasz Spirydonie módl się za nami do Boga !

Fot. Elżbieta Białomyzy
ks. Gabriel Białomyzy