2022 XII 05
Św. Paraskiewy Turkowickiej. Rekolekcje duchowieństwa dekanatu zamojskiego.
5 grudnia 2022 r. w monasterze p.w. Opieki Najświętszej Bogurodzicy miały miejsce uroczystości ku czci – świętej mniszki wyznawczyni Paraskiewy (prepodobnoispowiednicy Paraskiewy), która przed laty żyła tu jako siostra, a dziś w Turkowicach spoczywają jej święte relikwie.
Tradycją stało się już, iż w dniu święta Niebiańskiej opiekunki monasteru, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego odbywają się rekolekcje duchowieństwa dekanatu zamojskiego.
Świąteczne uroczystości rozpoczęło nabożeństwo Wsienocznogo bdienija, sprawowane przez uczestniczących w gowieniju duchownych dekanatu zamojskiego.
W dniu święta, o godzinie 8.40 rozpoczęły się Czasy, bezpośrednio po których sprawowana była Boska Liturgia św. Jana Złotoustego. Liturgii przewodniczył duchownik monasteru - ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. Po zaśpiewaniu Zapryczastnogo stichu, z okolicznościową homilią do duchowieństwa, sióstr oraz zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. prot. Dariusz Wasiluk. W swoim słowie podkreślił ogromną rolę, jaką w naszym życiu odgrywa post i przygotowanie do ważnego wydarzenia, jakim jest Narodzenia Jezusa Chrystusa. Po zakończeniu Liturgii, został odprawiony świąteczny molebien.
Świąteczne Nabożeństwa odbyły się w nowej monasterskiej cerkiewce, która wzniesiona została pod wezwaniem św. Paraskiewy Turkowickiej.
Następnie wszyscy udali się na wspólną agapę, podczas której odczytany został żywot św. Paraskiewy.

ks. Korneliusz Wilkiel