2022 XI 22
Święto Ikony Matki Bożej Szybko Spełniającej Prośby w Terespolu
Już po raz dwunasty 22 listopada w cerkwi pw. św. ap. Jana Teologa w Terespolu uroczyście oddawano cześć Ikonie Matki Bożej Szybko Spełniającej Prośby.

Warto przypomnieć, że w końcu września 2010 r. prawosławny mieszkaniec Terespola, 16 letni Łukasz (obecnie atoski mnich Marek w Watopedzkim Monasterze) zauważył wydzielające się z ikony Matki Bożej Szybko Spełniającej Prośby (sc. Skoroposłusznicy) krople mira (aromatyczny olej). Na tę okoliczność dom młodzieńca zaczęli odwiedzać z pobożnością i w modlitewnym skupieniu sąsiedzi, a następnie coraz liczniej mieszkańcy Terespola jak i okolicznych miejscowości Południowego Podlasia. Z błogosławieństwa arcybiskupa Abla wydzielająca miro ikona została przeniesiona do terespolskiej cerkwi i od tego czasu jest ciągle uwielbiana poprzez sprawowane akatysty i molebny.

Tegorocznej świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył Ordynariusz Diecezji, Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel w asyście władyki Paisjusza, Ordynariusza Diecezji Przemysko – Gorlickiej. Do terespolskiej świątyni licznie przybyli pielgrzymi z Białostocczyzny: z Białegostoku, Orli, Bielska Podlaskiego, Siemiatycz oraz mieszkańcy nadbużańskich parafii z Południowego Podlasia. Równie licznie przybyło też duchowieństwo. Podczas Boskiej Liturgii śpiewał Chór Duchowieństwa Diecezji Lubelsko – Chełmskiej pod kierownictwem lektora Iwana Natiażko. Po lekcji ewangelii ze słowami homilii do zebranych wiernych zwrócił się arcybiskup Paisjusz. Podkreślił znaczenie w naszym życiu orędownictwa Matki Bożej, a w przypadku terespolskiej Ikony Matki Bożej Szybko Spełniającej Prośby było ono szczególnym błogosławieństwem dla doświadczonego Południowego Podlasia. Zgromadzeni pielgrzymi w większości przystąpili do Śww. Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii arcybiskup Abel w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP uhonorował Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II Stopnia posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka z Południowego Podlasia. Wręczając to szczególne wyróżnienie ordynariusz diecezji podkreślił wieloletnią życzliwość Pana Posła do Kościoła Prawosławnego na Lubelszczyźnie, wyszczególniając okres sprawowania Urzędu Prezydenta Miasta Biała Podlaska, a następnie Marszałka Województwa Lubelskiego .

Władyka Abel dziękował serdecznie goszczącemu w Terespolu arcybiskupowi Paisjuszowi, duchowieństwu i licznie przybyłym wiernym. Po wspólnym posiłku przygotowanym dla pielgrzymów przez terespolskich parafian, wierni raz jeszcze zebrali się w cerkwi, aby uczestniczyć w sprawowanym akatyście z molebnem przed Ikoną Matki Bożej Szybko Spełniającej Prośby zanosząc swoje modlitwy do orędownictwa Przenajświętszej Bogarodzicy.

Fot: Władysław Szołucha, Igor Prokopiuk, Tymoteusz Kozka
protodiakon Marek Waszczuk