2022 XI 11
Wspomnienie Tarnogrodzkiej Ikony Bogurodzicy oraz św. Leoncjusza Tarnogrodzkiego.
Obchody podwójnego święta w tarnogrodzkiej parafii rozpoczęły się 10 listopada całonocnym czuwaniem, które odsłużył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. W nabożeństwie uczestniczył ks. Korneliusz Wilkiel oraz ks. diakon Roman Kalitan z sąsiadującej parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju. Podczas całonocnego czuwania odczytano akatyst przed Tarnogrodzką Ikoną Matki Bożej.

11 listopada, w dzień święta, sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Jego Ekscelencja arcybiskup Abel w asyście przybyłego duchowieństwa.

Podczas uroczystego spotkania, hierarchę witali: z kwiatami przedstawiciele dzieci i młodzieży, chlebem i solą – starosta cerkiewny oraz proboszcz parafii. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, homilię wygłosił arcybiskup Abel. Podczas nabożeństw śpiewał chór młodzieży z tarnogrodzkiej parafii pod dyrekcją Marii Kalitan, która na co dzień swoją posługę niesie w parafii prawosławnej pw. św. Jerzego w Biłgoraju.

Uroczystości liturgiczne zakończyły się świątecznym molebnem. Następnie ze słowem do wiernych zwrócił się Abp Abel, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę oraz obecność. Następnie proboszcz parafii ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk podziękował Władyce za przewodniczenie Boskiej Liturgii, przybyłemu duchowieństwu, oficjalnym gościom oraz wiernym.
 
Foto: Andrzej Klimiuk
ks. Korneliusz Wilkiel