2022 X 27
„Unia brzeska, zwodnicza iluzja zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu”

W dniach 28 – 29 października br. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem „Unia brzeska, zwodnicza iluzja zjednoczenia chrześcijan Wschodu i Zachodu”.


Organizatorami spotkania są: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Uniwersytet Preszowski (Słowacja), Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej i Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko- Chełmskiej.


Prelegentami będą wykładowcy ośrodków uniwersyteckich z Polski, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Serbii, Słowacji i Ukrainy.


Serdecznie zapraszamy!


Transmisja konferencji On-line: