2022 X 15
Uroczystości ku czci św. Romana w Zamościu
15 października 2022 r. w parafii prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Zamościu, miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci św. Romana Wyznawcy. Październikowe święto zamojskiej społeczności parafialnej było okazją do uczczenia jubileuszy: 30-lecia poświęcenia zamojskiej Cerkwi oraz 10-lecia wprowadzenia relikwii św. Romana Zamojskiego.

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej arcybiskup Abel, w asyście przybyłego duchowieństwa.

Po odczytaniu fragmentów Listu Apostolskiego oraz Ewangelii, ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się ks. prot. dr Jarosław Szczur – proboszcz parafii p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie. Kaznodzieja odniósł się do tematyki dziękczynienia w aspekcie obchodzonych tego dnia wydarzeń.

Podczas Liturgii śpiewał chór parafii prawosławnej p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie pod dyrekcją Iwana Podoluka.

Na zakończenie ze słowem do wiernych zwrócił się Abp Abel, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę oraz obecność. Władyka podkreślił, że obchodząc jubileusz parafia wstępuje w nowy okres swojego funkcjonowania i staje przed nowymi wyzwaniami, które związane są z obecnością nowej emigracji, wiernych z Ukrainy.

Następnie proboszcz parafii ks. mitrat Witold Charkiewicz podziękował Władyce za przewodniczenie Boskiej Liturgii, przybyłemu duchowieństwu, oficjalnym gościom oraz wiernym.

Po części liturgicznej wszyscy zebrani udali się na wspólną agapę.

Foto: Jan Bogdan
ks. Korneliusz Wilkiel