2022 X 15
Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Turkowickim Monasterze
14 października 2022 r. w turkowickim monasterze obchodzone było patronalne święto ku czci Opieki Najświętszej Bogurodzicy.

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył duchownik monasteru – ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk w asyście duchowieństwa dekanatu zamojskiego, diecezji Lubelsko-Chełmskiej.  

Po odczytaniu fragmentów Listu Apostolskiego oraz Ewangelii, ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Korneliusz Wilkiel – proboszcz parafii p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju. Kaznodzieja odniósł się do historii święta oraz potrzeby modlitwy każdego człowieka do Najświętszej Bogurodzicy, która nieustannie otacza nas swoją opieką.

Podczas Liturgii śpiewał sióstr monasteru w Turkowicach, które w swojej regule modlitewnej wykonują śpiew bizantyjski.

Tego dnia do monasteru przybyli wierni z okolicznych parafii dekanatu zamojskiego.

Uroczystości Liturgiczne zwieńczyła świąteczna procesja.

Na zakończenie ze słowem do wiernych zwrócił się ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk, dziękując siostrom za zaproszenie oraz wszystkim za wspólną modlitwę oraz obecność.
Po części liturgicznej wszyscy zebrani udali się na wspólną, świąteczną agapę do monasterskiego refektarza.

Foto: Jan Bogdan
ks. Korneliusz Wilkiel