2022 IX 14
Dołhobyczów: święto parafialne ku czci Św. Symeona Słupnika
Według kalendarza juliańskiego Cerkiew Prawosławna 14 września zaczyna nowy rok liturgiczny a także wspomina pamięć św. Symeona Słupnika, który jest patronem cerkwi w Dołhobyczowie.

Świąteczna Boska Liturgia rozpoczęła się, o godz. 10.00, gromadząc nie tylko wiernych z okolicznych miejscowości, ale także wielu sympatyków prawosławia. Boska Liturgia była koncelebrowana przez ks. prot. Jan Kota, ks. prot. Michał Wasilczyka, ks. prot. Paweł Janiela oraz ks. Korneliusz Wilkiela.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.


Foto: Damian Kot

ks. Paweł Janiel