2022 IX 10
Uroczystość 110 rocznicy od poświęcenia cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach
Piątkowy wieczór 2 września i sobotni dzień 3 września 2022 roku z wdzięcznością zapiszą się w modlitewnej pamięci wiernych sławatyckiej parafii pw. Opieki Matki Bożej. W tych dniach wypełniła się 110 rocznica od uroczystego poświęcenia ich cerkwi. Fundatorami tej okazałej świątyni byli Klaudiusz i Jeslisawieta Paschałow oraz Artemij Syczow. Wiek XX nie szczędził doświadczeniami dla tej świątyni. Tuż po ewakuacji w głąb Rosji społeczności prawosławnej w ramach tzw. „bieżeństwa”, opustoszała świątynia została wykorzystana przez oddziały wojsko austro-węgierskich jako szpital epidemiologiczny. W okresie międzywojennym cerkiew przeznaczona była do rozbiórki w ramach „akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.” Na szczęście obiekt ten ocalał. Okres powojenny przyczynił się do dewastacji i profanacji tego Przybytku Bożego, w którym urządzono nawet publiczny szalet. Po wysiedleniach prawosławnej społeczności w ramach „akcji Wisła”, miejscowa ludność wspomina rok 1950, kiedy nad zdewastowaną świątynią pojawił się ognisty płomień, widoczny w promieniu ok. 10 km. To zjawisko skłoniło duchownego z sąsiadującego kościoła rzymskokatolickiego do podjęcia inicjatywy uporządkowania obiektu cerkiewnego.

W roku 2014 rozpoczęto kapitalny remont zabytkowej cerkwi prawosławnej ze środków zewnętrznych, który został ukończony w 2020 r. Rok 2022 jest okresem szczególnym dla tej świątyni. Została ona wyposażona w nowe dzwony, co było spełnieniem długoletnich marzeń miejscowej społeczności prawosławnej oraz miejscowego proboszcza ks. Michała Wasilczyka. Ksiądz Michał wraz z Matuszką Ewą od 20 lat gorliwie realizują się w swojej posłudze duszpasterskiej w sławatyckiej parafii.

Jubileuszowe uroczystości 110 rocznicy od poświęcenia cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach odbyły się 2 i 3 września br. W piątkowe popołudnie do Sławatycz przybył arcybiskup Abel, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej. Po wieczornym nabożeństwie zgromadzeni wierni z duchowieństwem procesyjnie wyszli na uroczyste poświecenie dzwonów przygotowanych przez znaną ludwisarnię Felczyńskich w Taciszowie k/Gliwic.

W sobotni poranek do Sławatycz przybył arcybiskup Paisjusz, Ordynariusz Diecezji Przemysko – Gorlickiej. W asyście przybyłego duchowieństwa z diecezji lubelsko – chemskiej, archidiecezji warszawsko – bielskiej oraz diecezji białostocko – gdańskiej dokonał on poświęcenia cerkwi a następnie sprawował uroczystą Boską Liturgię Eucharystyczną. Władyka Paisjusz wygłosił też okolicznościową homilię. Wspominał swoje początki posługiwania w Sławatyczach, jako ówczesnej filialnej placówki Monasteru w Jabłecznej. Hierarcha podkreślił, że to za wstawiennictwem Omoforionu Przenajświętszej Bogarodzicy zostały znalezione środki finansowe i ta okazała swoją bryłą architektoniczną cerkiew w Sławatyczach odzyskała swój pierwotny wygląd.

Po zakończonej Boskiej Liturgii arcybiskup Abel podziękował duchowieństwu, pielgrzymom z Narwi i Hajnówki za uczestnictwo w sławatyckim jubileuszu. W imieniu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego władyka Abel odznaczył:
- Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia - Proboszcza parafii ks. prot. Michała Wasilczyka;
- Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia - Matuszkę Ewę Wasilczyk, dyrygentkę chóru parafialnego; władyka podkreślił zasługi matuszki w prowadzeniu chóru, gdzie podczas tegorocznego święta brzmiały kompozycje muzyki cerkiewnej Dymitra Demczuka, lokalnego kompozytora cerkiewnego – Pieśń Cherubinów oraz Miłosierdzie Pokoju
- Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia – Jana Żukowskiego, Jana Hasiuka i Włodzimierza Onufryjuka.
Władyka Abel powitał oficjalnych gości w osobach: Wójta Gminy w Sławatyczach – Arkadiusza Misztala, Starostę powiatu we Włodawie – Andrzeja Romańczuka oraz Radnego powiatu bialskiego – Tomasza Andrzzejuka.

Na zakończenie głos zabrał Proboszcz parafii w Sławatyczach. Podziękował arcypasterom, duchowieństwu i wszystkim przybyłym pielgrzymom na tą podniosłą uroczystość zapraszając wszystkich na wspólną agapę. Długo jeszcze można było wsłuchiwać się w piękne brzmienia akordów muzycznych nowo-poświęconych dzwonów w wykonaniu sióstr Domu Zakonnego w Holeszowie.

Relacja z uroczystości na orthodox.fm

Fot. Sergij Fits
ks. Jerzy Łukaszewicz