2022 VIII 31
Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie
W sobotę 28 sierpnia br. parafia w Hrubieszowie szczególnie uroczyście obchodziła Święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Jan Łukaszuk w asyście: ks. Mitrat Mirosław Wiszniewski, ks. prot. Jan Kot, ks. prot. Dariusz Wasiluk który wygłosił okolicznościową homilię oraz ks. Michał Doroszkiewicz. Po „Boskiej Liturgii” odbył się uroczysty molebień wraz z procesją wokół świątyni, na zakończenie proboszcz hrubieszowskiej parafii, ks. prot. Jan Kot podziękował za przybycie i wspólną modlitwę, szczególne słowa wdzięczności skierował do pielgrzymów z kraju oraz pielgrzymów z Ukrainy za ich ofiarne serca i że nie bacząc na przeszkody i dzielące nas odległości przybyli na nasze święto.

Po nabożeństwie pielgrzymi i wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na wspólny świąteczny poczęstunek, który został przygotowany przez parafię.

Fot: Maciej Łyko
ks. Paweł Janiel