2022 VIII 15
Świąteczne uroczystości w Szczebrzeszynie
15 sierpnia 2022 r. w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Szczebrzeszynie miały miejsce uroczystości liturgiczne święta patronalnego – Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.

Świątecznej Boskiej liturgii przewodniczył abp Lubelski i Chełmski Abel.
Podczas świątecznego nabożeństwa śpiewały dwa chóry: Zespół Wokalny Prawosławnej Młodzieży z Ukrainy "MYR", pod dyrekcją Iwana Natiażko oraz Chór Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, którym dyryguje Matuszka Eufalia.

Po odczytaniu świątecznego fragmentu Ewangelii, ze słowem homilii do wiernych zwrócił się władyka Abel.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz miasta – Henryk Matej; sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn - Pani Beata Trochimiuk, przewodniczący rady miasta – Zbigniew Złomańczuk; kierownik referatu gospodarki nieruchomościami UM Szczebrzeszyn – Przemysław Cieszkowski; kierownik referatu budownictwa UM Szczebrzeszyn – Tomasz Ciurysek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Sławomir Kalita, oraz burmistrz miasta Zwierzyniec - pani Urszula Kolman.

Zwieńczeniem uroczystości był świąteczny molebien oraz poświęcenie ziół i kwiatów. W swym podsumowującym słowie Abp Abel podziękował za obecność, wspólną modlitwę oraz owocną współpracę dla duchowieństwa oraz przedstawicieli władz samorządowych. Następnie administrator świątyni - ks. Korneliusz Wilkiel podziękował Władyce za przewodniczenie Boskiej Liturgii, na ręce dyrektora MDK w Szczebrzeszynie duchowny przekazał podziękowania dla pracowników MDK za to, że na co dzień opiekują się zabytkową świątynią w Szczebrzeszynie oraz oprowadzają dla turystów. Słowa wdzięczności zostały również skierowane pod adresem wszystkich wiernych, jak również obecnych podczas nabożeństwa sympatyków prawosławnej świątyni w Szczebrzeszynie.

Duchowny zaprosił następnie do wysłuchania koncertu muzyki cerkiewnej, który mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu miasta Szczebrzeszyn.

Foto: Jan Bogdan
ks. Korneliusz Wilkiel