2022 VII 18
Turkowickie uroczystości
Po raz kolejny w dniu 15 lipca wierni Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej oraz pielgrzymi z Polski i zagranicy zebrali się w żeńskim monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach, by adorować Przenajświętszą Bogurodzicę w jej cudotwórczej Ikonie, zwanej od miejsca objawienia – Turkowicką.

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko–Chełmskiej w dwudniowych uroczystościach liturgicznych uczestniczyli Najprzewielebniejsi Hierarchowie: metropolita lwowski i halicki Filaret, arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz i biskup siemiatycki Warsonofiusz. Arcypasterzom towarzyszyło liczne grono duchowieństwa. Podczas nabożeństw śpiewał chór diecezjalnego kleru pod kierownictwem Iwana Natiażko. Świąteczną homilię podczas głównej liturgii wygłosił władyka Paisjusz. Poruszył w niej wiele kwestii odnoszących się do kondycji duchowej współczesnego człowieka, a także roli matki w nauczaniu wiary i kształtowaniu chrześcijańskiej moralności.

Podczas Święta w Turkowicach nie mogło zabraknąć zorganizowanych grup pielgrzymów, które po raz kolejny swoją obecnością, modlitwą i ofiarnością wsparły nieliczną na tych terenach diasporę prawosławną. Przybyły one między innymi z Białegostoku, Lublina, Hajnówki i Żerczyc. Wraz z parafianami Soboru Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy we Włodzimierzu Wołyńskim – potomkami dawnych mieszkańców Chełmszczyzny – zawitał również dobrze znany ziemi hrubieszowskiej, sekretarz Diecezji Włodzimiersko – Wołyńskiej i Kowelskiej, ks. mitrat Aleksy Nikitiuk. Dzięki wydatnemu zaangażowaniu miejscowych duchownych, reprezentowana była każda część Lubelszczyzny. Wielu z przybyłych przystąpiło w dniu święta do Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Wielki wkład w organizację święta miała młodzież uczestnicząca w obozie roboczym diecezjalnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Wspomogła ona turkowickie siostry w pracach porządkowych oraz przygotowaniu posiłków dla pielgrzymów.

Na zakończenie uroczystości przybyłym hierarchom, duchowieństwu i pielgrzymom podziękował  arcybiskup Abel. Wyraził on głęboką nadzieję, że dzień w którym Cerkiew wspomina Złożenie Szaty Przenajświętszej Bogarodzicy w konstantynopolitańskich Blachernach i oddaje cześć Matce Bożej w jej Turkowickiej Ikonie, będzie w dalszym ciągu pozytywnym wyznacznikiem naszego przywiązania do wiary i tradycji przodków.

fot. Dmytro Pokhyliuk
Ks. prot. Jan Grajko