2022 VII 11
Ekumeniczni Goście z Niemiec w Polsce
W Centrum Diecezjalnym Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej gościła delegacja Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec w osobach: biskup dr Johann Schneider, biskup regionalny Wittembergii – Halle, diakon Jens Lattke, dyrektor Centrum Ekumenicznego Lothar – Kreyssing wraz z dr Judith Königsdörfer – referent partnerstwa
ekumenicznego.

Celem wizyty było podpisanie porozumienia – umowy Kościoła Ewangelickiego o kontynuacji współpracy ekumenicznej z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym.

Na mocy uchwały Nr 344 Świętego Soboru Biskupów PAKP z dnia 17 marca 2020 r. reprezentacja naszej Cerkwi w relacjach z Ewangelickim Kościołem Środkowych Niemiec została powierzona J.E. Arcybiskupowi Ablowi, Ordynariuszowi Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej. Z racji ograniczeń kontaktów związanych z pandemią dopiero w sobotę 9 lipcabr. doszło do podpisania umowy.

Ze strony Kościoła Prawosławnego w spotkaniu uczestniczyli ks. prot. Andrzej Jaroszuk Proboszcz Parafii Prawosławnej w Żmigrodzie, ks. prot. Jan Kulik Proboszcz Parafii Prawosławnej w Zahorowie, ks. prot. Marcin Chyl Proboszcz Parafii Prawosławnej w Sandomierzu, Sergiusz Jaroszuk z Żmigrodu.

Inicjatorem relacji ekumenicznych z ramienia naszej Cerkwi z Ewangelickim Kościołem Środkowych Niemiec w roku 1985 był śp. arcybiskup Jeremiasz (Anchimiuk).

Po zakończeniu oficjalnego spotkania podpisania umowy i wymiany ze sobą doświadczeń ekumenicznej egzystencji, niemieccy goście odwiedzili Obóz Koncentracyjny na Majdanku, spotkali się z uchodźcami z Ukrainy zamieszkałymi w Prawosławnym Domu Pomocy Społecznej w Lublinie oraz odwiedzili Ewangelicką Parafię pw. Świętej Trójcy w Lublinie.
Następnego dnia, 10 lipca bp dr Johann Schneider wraz z osobami towarzyszącymi uczestniczył w Boskiej Liturgii sprawowanej przez arcybiskupa Abla w lubelskiej Katedrze Przemienienia Pańskiego. Po zakończonym nabożeństwie arcybiskup Abel pozdrowił gości z Niemiec, a bp. Johann Schneider w imieniu delegacji zwrócił się z dziękczynnym słowem do zebranego duchowieństwa i wiernych.

Fot. ks. prot. Jerzy Łukaszewicz, Sergiusz Fits
ks. prot. Marcin Chyl