2022 IV 30
Święto parafialne w Biłgoraju
30 kwietnia 2022 roku w sobotę Paschy miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci  patrona biłgorajskiej wspólnoty parafialnej – św. Jerzego Zwycięzcy. Wydarzeniu przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

Uroczystości rozpoczęły już w piątek Paschy nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk z Tarnogrodu.

Świąteczną liturgię poprzedziło uroczyste przywitanie władyki Abla, przez dzieci, starostę cerkiewnego Andrzeja Klimiuka oraz proboszcza parafii ks. Korneliusza Wilkiela.
Po ewangelicznym czytaniu ze słowem pouczeń zwrócił się arcybiskup Abel. Hierarcha podkreślił wielkie znaczenie święta Paschy w prawidłowym życiu chrześcijanina. Jako uczniowie Jezusa powołani jesteśmy do bycia świadkami cudu zmartwychwstania oraz głosicielami radości w pesymizmie otaczającego świata – pouczył władyka.

We wspólnej modlitwie uczestniczyło duchowieństwo z Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Warszawsko-Bielskiej.

W biłgorajskim świętowaniu udział wzięli licznie przybyli goście oficjalni m.in. Poseł na Sejm RP Beata Strzałka, Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan, Burmistrz Miasta Szczebrzeszyn Henryk Matej, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Maria Gałka, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczebrzeszyn Przemysław Cieszkowski oraz Szef Sztabu Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego w Lublinie ppłk Oleksandr Lunov.

Podczas świątecznych nabożeństw śpiewał chór parafialny pod kierownictwem Violetty Borodiny. Zwieńczeniem uroczystości było odczytanie modlitwy na podzielenie Artosu oraz wygłoszenie mnoholetswija.

Foto: bilgoraj.com.pl
ks. Jarosław Szczur