2022 IV 13
Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich

11 kwietnia w Białymstoku w Centrum Kultury Prawosławnej odbył się centralny etap XXV Ogólnopolskiego Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. W turnieju również wzięło udział dwóch uczniów z diecezji lubelsko-chełmskiej: Joanna Kuprianowicz (Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie) z Parafii św. Piotra (Mohyły) w Lublinie i Daniel Dermanowski (Zespół Szkół Podstawowych w Baćkowicach) z Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Sandomierzu. Organizatorami Turnieju byli: Warszawska Metropolia Prawosławna oraz doradcy metodyczni ds. nauczania religii prawosławnej.

 

Celem tego wydarzenia było szerzenie języka nabożeństwa wśród dzieci i młodzieży. Zachęcenie wszystkich do uczestniczenia w życiu Cerkwii poprzez czytanie tekstów na nabożeństwach i oczywiście pokazanie umiejętności czytania i rozumienia wybranych modlitw.

 

Dla niektórych uczestników wyjazd, na którym mieli pokazać swoje możliwości, był sporym wysiłkiem, aby dotrzeć do celu musieli pokonać ponad 400 km w jedną stronę. Oprócz naszych reprezentantów w czytaniu wybranych tekstów i tłumaczeniu cerkiewnosłowiańskich słów rywalizowało 30 uczestników z różnych części Podlasia.

 

Uczestników oceniało jury w składzie prof. Włodzimierz Wołosiuk, ks. Jan Fiedorczuk, ks. Sławomir Chwojka i ks. dr Tomasz Stempa. Jury wspomagała również Sekretarz Komitetu Organizacyjnego turnieju Barbara Uścinowicz – doradca metodyczny ds. religii prawosławnej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

 

Wszyscy otrzymali podziękowania, dyplomy i upominki książkowe. Uczestniczka naszej diecezji wróciła ze specjalną nagrodą oraz z pochwalną laudacją przewodniczącego jury prof. Włodzimierza Wołosiuka. Jako jedyna uczestniczka konkursu czytała teksty cerkiewno-słowiańskie z wymową ukraińską.

 

Każdy z zawodników był dobrze przygotowany i każdy zasłużył na uwagę słuchaczy. Uczestnicy podzielili się swoimi przygotowaniami do Turnieju z dziennikarzami, którzy zbierali swoje wypowiedzi dla Radia Orthodoxia.

 

Po zakończonych zmaganiach konkursowych cała reprezentacja odwiedziła Katedrę św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, gdzie dziękczynnie pomodliła się przed relikwiami św. młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego. W drodze powrotnej nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z wiejskim życiem parafialnym we wsi Rajsk, a także z działalnością Podlaskiego Instytutu Naukowego w Bielsku Podlaskim.

 

Serdeczne gratulacje dla uczniów i ich nauczycieli!

 

Fot. A. Konachowicz

ks. Andrzej Konachowicz