2022 IV 12
Boska Liturgia w Parczewie
W sobotę 9 kwietnia br., z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Abla Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, sprawowana była prawosławna Boska Liturgia w kościele rzymskokatolickim pw. Opatrzności Bożej w Parczewie. Na nabożeństwo do kościoła przybyło kilkadziesiąt uchodźców wojennych z Ukrainy oraz miejscowi parafianie.

Liturgię Świętą sprawował ks. Tomasz Łotysz proboszcz parafii prawosławnej w Horosycie, który w homilii podkreślił znaczenie postu i modlitwy w osiągnięciu odbudowy duchowej. W kontekście do trwającej wojny na Ukrainie duchowny wezwał do wzmożonej modlitwy wstawienniczej za wszystkich cierpiących i walczących za przywrócenie pokoju. „Modlitwa wiary jest ratunkiem dla chorego, która może zmienić bieg wydarzeń”. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny z Horostyty. Większość uczestników Liturgii przystąpiło do Św. Sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

Na zakończenie nabożeństwa ks. Tomasz Łotysz podziękował proboszczowi parafii, ks. Stanisławowi Kulikowi za udostępnienie świątyni dla prawosławnego nabożeństwa oraz obecnemu na Boskiej Liturgii Januszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Rady Powiatu za okazaną pomoc w organizacji nabożeństwa.
ks. Tomasz Łotysz