2022 IV 07
Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa dekanatu zamojskiego
W dniu święta Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy -  7 kwietnia 2022 r., z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w cerkwi w Szczebrzeszynie odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu zamojskiego.

W rekolekcjach udział wzięli: ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – proboszcz parafii prawosławnej w Tarnogrodzie; ks. mitrat Witold Charkiewicz - dziekan okręgu zamojskiego, proboszcz parafii prawosławnej w Zamościu; ks. prot. Jan Kot – proboszcz parafii prawosławnej w Hrubieszowie, ks. Dariusz Wasiluk – proboszcz parafii prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim oraz ks. Korneliusz Wilkiel – proboszcz parafii prawosławnej w Biłgoraju i administrator Szczebrzeskiej świątyni filialnej.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. Okolicznościową homilię do duchowieństwa oraz zgromadzonych wiernych, wygłosił się ks. Korneliusz Wilkiel.

W nabożeństwie uczestniczyli uchodźcy z Ukrainy przebywający obecnie w Szczebrzeszynie oraz okolicy.  Po zakończeniu Liturgii i wysłuchaniu modlitw dziękczynnych po św. Eucharystii, wszyscy uczestnicy nabożeństwa udali się na wspólną agapę do Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie.

Foto: MDK Szczebrzeszyn, Denys Deriabin
ks. Korneliusz Wilkiel