2022 IV 02
Biłgoraj: Jubileusz 100-lecia urodzin.
Dnia 2 kwietnia 2022 r. w Parafii Prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Jedna z parafianek - Maria Fedak, dokładnie tego dnia obchodziła 100-lecie urodzin.

Podczas Boskiej Liturgii, w IV Sobotę Wielkiego Postu, kiedy liturgicznie wspominamy zmarłych, licznie zgromadzili się biłgorajscy parafianie, jak również rodzina jubilatki. Po Liturgii oraz Panichidzie został odsłużony dziękczynny molebien w intencji Jubilatki.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do zgromadzonych zwrócił się proboszcz parafii ks. Korneliusz Wilkiel. Duchowny w swoim słowie skierowanym do dostojnej jubilatki pokreślił, iż największe dziękczynienie Bogu za minione 100 lat życia złożyła ona poprzez przyjęcie w tym szczególnym dniu sakramentu Eucharystii. Proboszcz zwrócił również uwagę, że młodość pani Marii przypadła na bardzo trudne czasy, w których nie łatwo było być prawosławnym, a pomimo tego nigdy nie pozostawiła wiary w której wychowali ją rodzice. Ta niezachwiana wiara i trwanie w świętej prawosławnej wierze zostało dostrzeżone przez zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce - metropolitę Sawę, który w imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP uhonorował Marię Fedak orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III-go stopnia. Następnie ks. Korneliusz Wilkiel odczytał list okolicznościowy ordynariusza prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej - Abp. Abla. Kolejni życzenia złożyli przedstawiciele parafian, parafii prawosławnej w Biłgoraju, dołączając do życzeń kosz róż. 

Po części Liturgicznej wszyscy zebrani udali się na spotkanie do świetlicy parafialnej. Była to okazja to bardzo ciekawych rozmów, podczas których pani Maria bardzo chętnie opowiadała interesujące historie ze swojego życia.
ks. Korneliusz Wilkiel