2022 IV 02
Prawosławna Boska Liturgia w kościele św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie
W sobotę 2 kwietnia br. w sanatoryjnym mieście Nałęczowie w kościele rzymskokatolickim pw. św. Jana Chrzciciela sprawowana była prawosławna Boska Liturgia. Na tę okoliczność do kościoła przybyło kilkadziesiąt osób z okolicznych ośrodków, integrujących uchodźców wojennych z Ukrainy. W Liturgii Eucharystycznej uczestniczyła również młodzież uczęszczająca na prawosławną katechezę w Nałęczowie.

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii do wiernych zwrócił się miejscowy Proboszcz, ks. kanonik Marek Czerko, Dziekan Nałęczowski. Podkreślił on, że rzymskokatolicka świątynia może służyć pomocą dla potrzeb braci prawosławnych, doświadczonych okrucieństwem wojny uchodźców z Ukrainy.

Boską Liturgię sprawował ks. mitrat Mirosław Wiszniewski, zaś ks. mitrat Andrzej Łoś spowiadając przybyłych wiernych asystował posłudze liturgicznej. Podczas nabożeństwa śpiewał w kwartet pod dyrekcją Iwana Natiażko z Lublina.

Ze słowem homilii do zgromadzonych wiernych zwrócił się ks. mitrat Mirosław Wiszniewski. W swoich słowach podkreślił on znaczenie Wielkiego Postu w życiu prawosławnego chrześcijanina odnosząc się do dźwigania swojego krzyża życia w kontekście przelanej Krwi Chrystusowej na Golgocie.

Na zakończenie nabożeństwa do zebranych zwrócił się ks. mitrat Andrzej Łoś. Podziękował on ks. kanonikowi Markowi Czerko za gościnność Kościoła i serdeczność, jaką napotkali bracia prawosławni goszczący w Nałęczowie.

fot. Ivan Natiażko, Sergij Fits
ks. mitrat Andrzej Łoś