2021 XII 17
Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju
17 grudnia 2021 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla – prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w sali kinowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich”. Organizatorem wydarzenia byłо Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju przy współpracy Biłgorajskim Centrum Kultury.

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili m.in.:  reprezentujący starostę Powiatu Biłgorajskiego – Andrzeja Szarlip, radny Jan Małysza; burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan, burmistrz Szczebrzeszyna – Henryk Matej, ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Tarnogrodzie, oraz księża kościoła rzymsko-katolickiego.

 Dla licznie zgromadzonej biłgorajskiej publiczności wystąpiły trzy chóry: Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "ECHO" pod dyrekcją Pawła Stelmacha; Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej pod dyrekcją Iwana Natiażko oraz Chór Młodzieżowy Katedry Metropolitalnej p.w. Św. Marii Magdaleny w Warszawie, pod dyrekcją ks. protodiakona Rafała Dmitruka.

Podczas koncertu miała miejsce promocja obszernej monografii wydanej przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską, pt. Świadczyć o wierze naszych Ojców. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska w latach 1989-2019.

Na zakończenie ze słowami podziękowania dla chórów zwrócili się: dyrektor Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju – ks. Karol Korneliusz Wilkiel oraz w imieniu władz samorządowych: radny powiatu Biłgorajskiego Jan Małysza i burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan.        

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju zakończył się zaśpiewaniem tradycyjnego „Mnogaja Lieta” dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, miasta Biłgoraj oraz Powiatu Biłgorajskiego.

Fot: bilgoraj.com.pl
ks. Korneliusz Wilkiel