2021 XI 11
Wspomnienie Tarnogrodzkiej Ikony Matki Bożej i św. Leoncjusza
11 listopada 2021 r. odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej w Jej Tarnogrodzkiej Ikonie oraz Św. Leoncjusza Iwano-Tarnogrodzkiego. 
Obchody podwójnego święta w tarnogrodzkiej parafii rozpoczęły się 10 listopada całonocnym czuwaniem, które sprawowali: ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk oraz ks. Korneliusz Wilkiel z sąsiadującej parafii p.w. św. Jerzego w Biłgoraju. Podczas Całonocnego Czuwania sprawowany był również akatyst przed Tarnogrodzką Ikoną Matki Bożej. 
11 listopada, w dzień święta, uroczystości rozpoczęły się akatystem ku czci św. Leoncjusza. Następnie sprawowana była uroczysta Boska Liturgia, której przewodniczył ordynariusz diecezji Lubelsko-Chełmskiej Abp Abel, w asyście duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej. 
Podczas uroczystego spotkania, Arcypasterza witali: z kwiatami przedstawiciele dzieci i młodzieży, chlebem i solą - starosta cerkiewny oraz proboszcz parafii. 
Po odczytaniu przez protodiakona Marka Waszczuka, fragmentu ewangelii wg św. Łukasza, ze słowem homilii do wiernych, zebranych podczas nabożeństwa zwrócił się Abp Abel. Władyka w swoim słowie przypomniał m.in. żywot syna Tarnogrodzkiej ziemi św. Leoncjusza, w odniesieniu do obecnej sytuacji, w której przyszło nam się egzystować.
Uroczystości liturgiczne zakończyły się świąteczną procesją, podczas której m.in. wznoszono modlitwę za zmarłych duchownych, którzy nieśli swoją duszpasterską posługę w tarnogrodzkiej parafii.
Podczas nabożeństw śpiewał chór młodzieży z Tarnogrodzkiej parafii pod dyrekcją Wioletty Borodina, która na co dzień swoją posługę niesie w parafii prawosławnej p.w. św. Jerzego w Biłgoraju.

Foto: Jan Bogdan
ks. Korneliusz Wilkiel