2021 X 09
Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Nosowie
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego świętowana jest uroczystość ku czci Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Nosowie.


Cerkiew św. Archanioła Michała w Nosowie stała się duchową spadkobierczynią wielkiej tradycji Żeńskiego Monasteru w Leśnej Podlaskiej, który wiąże się z kultem Ikony Matki Bożej Leśniańskiej. To właśnie w nosowskiej cerkwi nad Królewskim Wrotami w ikonostasie usytuowana jest Ikona Leśniańskiej Bogarodzicy, do której garnie się wierny lud prawosławny Południowego Podlasia.


Tegorocznej uroczystości liturgicznej przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel, którego uroczyście przed wejściem do cerkwi powitały dzieci a następnie chlebem i solą starosta cerkiewny dr Walenty Demczuk oraz proboszcz parafii ks. Jan Jałoza. W homilii po odczytanym fragmencie ewangelii władyka przybliżył wiernym cud objawienia się Ikony Matki Bożej i jej bogatą historię. Nabożeństwo ubogacił chór parafialny i pielgrzymów pod kierownictwem Anatola Heta.


Na święto do Nosowa tradycyjnie przybyły pielgrzymki autokarowe z Białegostoku i Siemiatycz. Licznie przybyli też okoliczni prawosławni wierni z nadbużańskich parafii Południowego Podlasia a w szczególności z Białej Podlaskiej.


Na zakończenie uroczystej Boskiej Liturgii przed obliczem Leśniańskiej Ikony Matki Bożej władyka Abel podziękował licznie przybyłemu duchowieństwu, przeorowi klasztoru o.o. Paulinów w Leśnej Podlaskiej, Wójtowi Gminy. Bardzo serdecznie pozdrowił nosowskiego proboszcza, parafian oraz wszystkich pielgrzymów. Arcypasterz poinformował duchowieństwo i wiernych, że z inicjatywy św. Góry Athos w Grecji przygotowywana jest wierna kopia Ikony Matki Bożej Leśniańskiej, która jeszcze w tym roku zostanie dostarczona do Polski, a w następnym roku w uroczystość pierwszej niedzieli po Podniesieniu Krzyża Pańskiego zostanie wniesiona do nosowskiej cerkwi.


W imieniu Świętego Soboru Biskupów PAKP władyka Abel uhonorował Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny pielgrzyma z Ukrainy Igora Wołczkowa, podkreślając jego zasługi w cerkiewnych relacjach z diecezją lubelsko – chełmską. Zebrani wierni w pobożnym modlitewnym skupieniu podchodzili do Ikony Leśniańskiej Bogarodzicy zanosząc do Niej swoje gorliwe modlitwy.


Fot. Władysław Szołucha

ks. Wiesław Skiegpko