2021 IX 19
Koncertu pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy w Chełmie

19 września 2021 roku w prokatedralnej cerkwi św. Jana Teologa miało miejsce II Edycja koncertu pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy. Organizatorem wydarzenia było Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej. Koncert mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Chełmie, Urzędu Miasta Chełm oraz Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza. Pomoc techniczną podczas koncertu zapewnił Chełmski Dom Kultury.

Uroczystość rozpoczął i prowadził dyrektor ChCKP ks. dr Jarosław Szczur. Koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy był swego rodzaju wprowadzeniem do zbliżających się uroczystości ku czci Chełmskiej Ikony Bogurodzicy, które w tym roku będą miały szczególny charakter, albowiem pod przewodnictwem Jego Eminencji Metropolity Sawy uroczyście wniesiona zostanie do prokatedry wierna kopia Chełmskiej Ikony Bogurodzicy napisana na Świętej Górze Atos.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili oficjalni goście: m.in. Poseł na Sejm RP Anna Dąbrowska-Banaszek, Senator RP Józef Zając, dr Beata Fałda - prorektor ds. Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Przewodniczący Rady Miasta Chełm - Longin Bożeński, Katarzyna Zawiślak – Dyrektor Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Chełmie, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. bryg. Artur Rutkowski, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Wojciech Chudoba, Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie oraz Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal, Prezes Browaru Jagiełło – Lucjan Jagiełło, Proboszcz parafii prawosławnej w Bończy ks. mitrat Jan Łukaszuk oraz Proboszcz parafii prawosławnej w Biłgoraju ks. Korneliusz Wilkiel.

Następnie głos zabrała Przewodniczący Rady Miasta Chełm - Longin Bożeński.

Jako pierwszy zaprezentował się chór dziecięco-młodzieżowy Soboru św. Trójcy z Hajnówki pod kierownictwem Justyny Marczuk.

Następnie wystąpili: Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej KATAPETASMA z Warszawy pod dyrekcją Łukasza Hajduczenia oraz chór parafii prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej "WOŁYŃSKIE DZWONY" z Łucka, który prowadzi Maria Wisłocka.

Po każdym występie Przewodniczący Rady Miasta Chełm - Longin Bożeński wręczył na ręce dyrygenta pamiątkowy dyplom, podpisany przez prezydenta miasta Chełm Jakuba Banaszka.

Całość uroczystości zwieńczyły podziękowania i tradycyjne życzenia mnohaja leta dla wszystkich zgromadzonych.