2021 IV 23
Rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego
23 kwietnia br. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w parafii p.w. Św. męcz. Serafina, abp. Smoleńskiego w Białej Podlaskiej odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego.

Rekolekcje tradycyjnie rozpoczęły się odczytaniem, przez spowiednika, dziekana okręgu bialskopodlaskiego - ks. mitrata Andrzeja Pugacewicza, modlitw przed sakramentem świętej Spowiedzi. Po ich przeczytaniu dziekan zwrócił się ze słowem do zebranych, w którym w szczególny sposób odniósł się do istoty pokajanija, którego podstawą powinno być uczucie wstydu pomocnego w przezwyciężeniu grzechu.

Najważniejszym punktem była święta liturgia Uprzednio Poświęconych Darów celebrowana przez ks. Andrzeja Pugacewicza w asyście czterech duchownych. Podczas nabożeństwa śpiewał kwartet pod przewodnictwem wikariusza parafii p.w. Św. św. równych apostołom Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej - ks. prot. Marcina Gościka. Z okolicznościowym słowem do zebranych zwrócił się wikariusz parafii p.w. Św. męcz. Serafina, abp. smoleńskiego – ks. prot. Wiaczesław Skiepko. Kaznodzieja w swej homilii podniósł kwestię praktycznej formy duchowych zmagań w obecnym, trudnym czasie. Bez wątpienia ważnym środkiem pozwalającym na zachowanie wewnętrznej równowagi może być unikanie wydawania wszelkich sądów dotyczących  postawy bliźniego.

Na zakończenie liturgii ks. mitrat Andrzej Pugacewicz podziękował wszystkim za wspólne uczestnictwo w świętych sakramentach Spowiedzi i Eucharystii. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do ks. mitrata płka Aleksego Andrejuka za organizację rekolekcji.

Przy wspólnym obiedzie, proboszcz parafii p.w. św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim – ks. Gabriel Białomyzy, wygłosił referat na temat: „Święta Eucharystia w dobie COVID-19”. Istotę swego wystąpienia prelegent oparł na ciągłej aktualności cudu eucharystycznego, dzięki któremu święte Tajemnice nieustannie stają się najważniejszym lekarstwem na wszelkie niemoce zarówno cielesne, jak i duchowe, zwłaszcza w obecnej pandemii.

Duchowni powrócili do swych obowiązków życząc sobie nawzajem zdrowych, radosnych i Bogiem błogosławionych świąt Paschy Chrystusowej.

fot. autor
ks. Gabriel Białomyzy