2020 XII 22
Rekolekcje dekanatu bialskopodlaskiego

22 grudnia br. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w parafii p.w. św. św. równych Apostołom Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu bialskopodlaskiego.

 

Rekolekcje w tradycyjny sposób rozpoczęły się odczytaniem przez spowiednika, proboszcza parafii p.w. św. Serafima arcybiskupa smoleńskiego – ks. mitrata płk Aleksego Andrejuka, modlitw przed sakramentem świętej Spowiedzi. Po ich przeczytaniu ks. Aleksy zwrócił się z okolicznościowym słowem do zebranych, w którym podkreślił, iż kapłan, przystępując do celebracji bezkrwawej ofiary powinien mieć świadomość, jak gdyby była to pierwsza a zarazem ostatnia sprawowana przez niego liturgia. Dlatego ważne jest, aby przystępując do tej świętej służby zachować czystość sumienia.

 

Kolejnym, a jednocześnie najważniejszym punktem była Święta Liturgia celebrowana pod przewodnictwem ks. Aleksego Andrejuka, w asyście trojga duchownych. Podczas nabożeństwa śpiewało trio pod dyrekcją wikariusza miejscowej parafii – ks. prot. Marcina Gościka. Z homilią do wiernych zwrócił się proboszcz parafii p.w. św. Michała Archanioła w Nosowie – ks. prot. Jan Jałoza. Kaznodzieja odniósł się do troparionu przedświęcia święta Narodzin Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego treść w szczególny sposób wprowadza nas w radość zimowej Paschy. Podkreślił rangę następujących dni, które każdy powinien spędzić w głębokiej zadumie nad swoim życiem.

 

W słowie końcowym, dziekan okręgu bialskopodlaskiego - ks. mitrat Andrzej Pugacewicz podziękował wszystkim za wspólne uczestnictwo w nabożeństwie, nie ukrywając radości z okazania wspaniałego świadectwa jedności eucharystycznej.

 

Ostatnim punktem rekolekcji był obiad, na którym ks. Andrzej Pugacewicz wygłosił referat na temat: „Matka Boża w ikonografii święta Bożego Narodzenia”, po czym duchowni powrócili do swych obowiązków życząc sobie nawzajem zdrowych, radosnych i Bogiem błogosławionych świąt Narodzenia Pana.
 

Fot. ks. Gabriel Białomyzy

ks. Gabriel Białomyzy