2020 XII 20
Uroczystości ku czci Św. Mikołaja w Zabłociu

19 grudnia, gdy Cerkiew czci pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy, swoje święto parafialne obchodziła Parafia Prawosławna w Zabłociu na południowym Podlasiu. W tym dniu, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, odbyły się także rekolekcje duchowieństwa Dekanatu Terespolskiego.

 

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 nabożeństwem akatystu przed ikoną patrona świątyni. W tym czasie przybyli z okolicznych parafii duchowni oraz miejscowi wierni przystąpili do sakramentu spowiedzi.

 

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. archimandryta Ambroży (Godun), przełożony Domu Zakonnego św. Serafima Sarowskiego w Kostomłotach. Kazanie nawiązujące do przeczytanego fragmentu Ewangelii wg Św. Łukasza i życia Św. Mikołaja wygłosił ks. prot. Jan Grajko z Kodnia. W trakcie nabożeństw śpiewał chór złożony z dorosłych, dzieci i młodzieży pod kierownictwem pani Haliny Semeniuk.

 

Na zakończenie uroczystości wszystkich zebranych pozdrowił proboszcz zabłockiej parafii, ks. prot. Mirosław Kochan. Dziękując za uczestnictwo w tegorocznym święcie życzył, aby nadchodzące dni oczekiwania na Narodzenie Chrystusa Pana przyniosły jak najwięcej duchowego ukojenia i odpoczynku od wszystkich trosk dnia codziennego.

 


Fot: Aleksander Wasilczyk

ks. Jan Grajko