2020 XII 19
Święto w Żeńskim Domu Zakonnym w Holeszowie
 

Liturgiczna uroczystość ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy w Holeszowie była w tym roku szczególnym duchowym przeżyciem zarówno dla sióstr Domu Zakonnego jak i dla zgromadzonych miejscowych parafian i przybyłych pielgrzymów.


Kaplica Domu Zakonnego w Holeszowie urządzona została pod patronatem wielkiego świętego hierarchy Mikołaja Cudotwórcy. W przeddzień uroczyści Wsienoszcznoje Bdienije sprawowali o. ihumen Piotr (Dawdziuk) - Namiestnik monasteru w Jabłecznej w asyście ks. prot. Tomasza Łotysza p.o. proboszcza parafii w Holeszowie. Do Holeszowa na tę uroczystość przybili również pielgrzymi z Warszawy. Miłym akcentem był śpiew kwartetu znanego chóru „Katapetasma” z Warszawy.


W dzień święta do holeszowskiej wspólnoty przybył Ordynariusz diecezji lubelsko – chełmskiej, arcybiskup Abel i sprawował świąteczną Boską Litrugię w asyście dziekana chełmskiego ks. mitrata Jerzego Ignaciuka z Włodawy, Namiestnika monasteru św. Onufrego w Jabłecznej o. ihumena Piotra (Dawidziuka), ks. prot. Jana Kulika z Zahorowa, ks. prot. Tomasza Łoytsza z Horostyty p.o. proboszcza w Holeszowie wraz z chełmskim protodiakonem Wadimem Sztemburskim.


Na święto przybyli do Holeszowa pielgrzymi z Warszawy, Włodawy, Kodnia oraz miejscowi parafianie. Wszyscy zauroczeni byli pięknymi akordami śpiewu liturgicznego w wykonaniu gości z Warszawy – kwartetu z chóru „Katapetasma” pod kierownictwem Michała Hajduczenia. Na „małym wejściu” podczas trzeciej antyfony arcybiskup Abel nagrodził mniszkę Afanasiję, przełożoną wspólnoty Domu Zakonnego w Holeszowie złotym krzyżem napierstnym. Po ewangelii do zebranych ze słowami okolicznościowej homilii zwrócił się arcybiskup Abel. Liczne grono wiernych przystąpiło do Św. Sakramentów – Spowiedzi i Eucharystii. Uroczystość zakończyła się molebnem wraz z „mnogoletstwijem”.


Na zakończenie świątecznej uroczystości władyka Abel podziękował wszystkim przybyłym, a mniszce Afanasji błogosławił sukcesywnego rozwoju życia mniszego, aby wskrzesić tak potrzebną nam wszystkim na ziemi Południowego Podlasia tradycję życia duchowego związanego z kultem Matki Bożej Leśniańskiej.

 

Fot. Igor Prokopiuk, Tymofij Kozka

ks. prot. Jan Kulik