2020 X 14
Święto parafialne w Kobylanach

14 października 2020 r. w parafii prawosławnej w Kobylanach odbyły się uroczystości liturgiczne święta parafialnego ku czci Opieki Najświętszej Bogurodzicy.

 

Pierwszym nabożeństwem świątecznym był akatyst święta Opieki Bogurodzicy, który sprawował ks. Jan Grajko - proboszcz parafii prawosławnej w Kodniu.

 

Centralnym punktem uroczystości była Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski, w asyście duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej.

 

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, ze słowem homilii do wiernych, zebranych podczas nabożeństwa zwrócił się władyka Abel. Hierarcha przybliżył m.in. historię święta oraz to jak ważna jest rola Bogurodzicy i jej opieka nad nami w naszym codziennym życiu.

 

Podczas świątecznego nabożeństwa śpiewał chór, pod dyrekcją Mirona Korowaja.

 

Tradycyjnie, po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja.

 

Zwieńczeniem uroczystości było okolicznościowe słowo Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla. Arcypasterz podziękował proboszczowi za zaproszenie oraz organizację święta, przybyłemu licznie duchowieństwu, chórowi, jak również wszystkim zebranym. Następnie słowa wdzięczności wyraził proboszcz parafii – ks. prot. Michał Ciuchaj. Duchowny wyraził również nadzieję, iż dobry Bóg pozwoli niebawem zakończyć ostatni etap prac konserwatorskich oraz doczekać zwieńczenia remontu Kobylańskiej świątyni prawosławnej, którym będzie jej rekonsekracja w 2021 r.

 

Foto: Konstanty Frączek

ks. Korneliusz Wilkiel