2020 X 11
Uroczystość poświęcenia cerkwi w Siedlcach
W niedzielny dzień 11 października br. społeczność prawosławna w Siedlcach przeżywała niecodzienną uroczystość poświęcenia cerkwi św. Trójcy.


Z początkiem lat międzywojennych siedlecka cerkiew Świętego Ducha po wcześniejszej przebudowie zaadoptowana została na rzymskokatolicki kościół garnizonowy, natomiast cerkiew – szkoła ze świątynią św. Spirydona z Trymifundu dzisiaj służy Uniwersytetowi Humanistyczno - Przyrodniczemu. W okresie międzywojennym w bardzo skomplikowanych okolicznościach społeczność prawosławna urządziła swoją świątynię u zbiegu ulic Kilińskiego i 3-Maja i ten stan trwał do momentu wybudowania i poświęcenia w 1990 r. nowej okazałej cerkwi przy ul. Brzeskiej 15. Warto podkreślić, że proboszczem parafii w Siedlcach był m.in. Maksym Sandowicz syn św. Męczennika – Wyznawcy Makasyma (Sandowicza).


Cerkiew siedlecka jako nowy przybytek sakralny zbudowana została w latach 80. minionego stulecia ogromnym wysiłkiem i staraniami śp. ks. mitrata Borysa Dykańca. Możliwości finansowe Cerkwi Prawosławnej na Lubelszczyźnie wówczas nie były obiecujące. Uroczystego poświęcenia siedleckiej cerkwi dokonał 10 czerwca 1990 r. ówczesny Ordynariusz diecezji białostocko – gdańskiej, biskup Sawa w asyście biskupa Abla.


Ostatnimi laty siedlecka świątynia dostąpiła gruntownego remontu, a wręcz przebudowy. Cerkiew wyposażona została w nowy ikonostas i polichromie ścienne oraz wewnętrzne wyposażenie i nowe utensylia.


Dzisiejszej październikowej niedzielnej uroczystości przewodniczył Ordynariusz diecezji lubelsko – chełmskiej arcybiskup Abel. Na zaproszenie arcybiskupa w uroczystości wziął udział biskup siemiatycki, władyka Warsonofiusz. Do Siedlec przybyli licznie pielgrzymi m.in. z Warszawy i Siemiatycz.


Po odczytanej Ewangelii ze słowami homilii do wiernych zwrócił się biskup Warsonofiusz. Hierarcha podkreślił ważność wydarzenia rekonsekracji świątyni w aspekcie życia liturgicznego naszej Prawosławnej Cerkwi w Polsce odnosząc się do trudnych okoliczności Prawosławia w okresie minionego stulecia.


Na uroczystość poświęcenia świątyni przybyli proboszcz sąsiadującej parafii rzymskokatolickiej ks. Janusz Wolski oraz Prezydent Miasta Andrzej Sitnik, który podarował parafii szaty kapłańskie oraz Częstochowską Ikonę Matki Bożej.


Na zakończenie świątecznej Boskiej Liturgii arcybiskup Abel podziękował oficjalnym gościom, duchowieństwu i pielgrzymom. Szczególne słowa podziękowania skierował do Proboszcza parafii ks. prot. Sławomira Kochana, do dyrygentki chóru parafialnego Justyny Pikutin za gorliwą i ofiarną pracę dla Świętego Prawosławia, Starosty cerkiewnego Aleksandra Samoluka za powitanie chlebem i solą oraz młodzieży za ciepłe słowa i kwiaty.

 

Fot. Dmytro Pokhyliuk

ks. Jerzy Łukaszewicz