2020 X 05
Święto ku czci Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Nosowie

Niewielka parafia prawosławna pw. św. Archanioła Michała w Nosowie została spadkobierczynią bogatej duchowej tradycji historycznego Żeńskiego Monasteru w Leśnej Podlaskiej. W zabytkowej nosowskiej cerkwi usytuowana nad Królewskimi Wrotami w ikonostasie Ikona Leśniańskiej Bogarodzicy daje wiernym to świadectwo.


Leśniański Monaster w dziejach Prawosławia na naszych ziemiach zapisał się w historii jako najprężniej rozwijający się ośrodek żeńskiego życia monastycznego. To właśnie z Leśniańskiego Monasteru wywodzi się monaster w Wirowie nad Bugiem k/Sokołowa Podlaskiego.


Inicjatorem powstania Leśniańskiego Monasteru był św. Jan z Kronsztadu, który dwukrotnie odwiedzał Leśną Podlaską. Monaster ten zaszczycił też swoją obecnością Car – Mikołaj II Męczennik i Wyznawca.


Czczona w monasterze Leśniańska Ikona Matki Bożej objawiła się w cudowny sposób mieszkańcowi pobliskich Bukowic – Aleksandrowi Stelmaszczukowi na gruszy 14 września 1683 r. To właśnie w tym okresie wprowadzana była na Południowym Podlasiu złowroga dla Świętego Prawosławia – unia brzeska. Od tego czasu wierny lud prawosławny wyśpiewuje w hymnie paraliturgicznym do Leśniańskiej Matki Bożej: „w Lesnoj nam sia objawiła o Maryje... Stelmaszuczuk był prawosławnyj, wydał obraz Tiebie jawnyj, o Maryje....”. Objawienie ikony w Bukowicach było wielkim pokrzepieniem dla prawosławnej społeczności nękanej wówczas złowrogą dla chrześcijaństwa misją uniatyzmu.


Mniszki Leśniańskiego Monasteru ewakuując się w okresie „bieżeństwa” w głąb Rosji zabrały ze sobą słynącą cudami ikonę Matki Bożej z cząstką relikwii św. Atanazego Brzeskiego. Przez Sankt Petersburg, Moskwę, Sremskie Karlowce, Monaster Hopowo dotarły w 1950 roku do Francji, nieopodal Paryża do Provemont. Tam do dania dzisiejszego żeńska wspólnota monastyczna w prawosławnym monasterze kontynuuje tradycję żeńskiego monasteru w Leśnej Podlaskiej.


Tegorocznej uroczystości liturgicznej w Nosowie przewodniczył arcybiskup Abel, Ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej wraz z władyką Warsonofiuszem, biskupem siemiatyckim. Tradycyjnie do Nosowa przybyli pielgrzymi z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego oraz Białegostoku. Licznie przybyli do Nosowa również wierni okolicznych nadbużańskich parafii prawosławnych diecezji lubelsko-chełmskiej. Parafialnym chórem kierowała matuszka Walentyna Doroszkiewicz.


Hierarchów tradycyjne powitały dzieci wręczając im kwiaty, następnie starosta cerkiewny – chlebem i solą. Przy wejściu do świątyni arcypasterzy powitał proboszcz nosowskiej parafii ks. prot. Jan Jałoza. Po odczytanej Ewangelii, ze słowami homilii do wiernych zwrócił się władyka Warsonofiusz. Zwrócił uwagę na wiarę w naszych sercach na podstawie niedzielnych czytań Pisma Świętego. Następnie odnosząc się do okresu swoich studiów w Instytucie św. Sergiusza w Paryżu wspomniał o wielokrotnych swoich pielgrzymkach do Leśniańskiej Ikony Bogarodzicy w Monasterze w Provemont.


Uroczystość liturgiczna zakończyła się tradycyjną procesją podczas której, przy grobach wspomniano o wszystkich, którzy przyczynili się do zachowania Świętego Prawosławia w Nosowie. Na zakończenie do zebranych zwrócił się arcybiskup Abel. Podkreślił ważność w życiu Cerkwi święta w Nosowie w odniesieniu do historycznej tradycji naszego bogactwa duchowego. Władyka podziękował biskupowi Warsonofiuszowi, duchowieństwu a w szczególności dla tych pielgrzymów, którzy dziesiątki kilometrów przebyli, aby być w tym dniu w Nosowie przed obliczem Leśniańskiej Ikony Matki Bożej. Arcybiskup Abel podziękował również Gospodarzowi uroczystości ks. Janowi, chórzystom i wszystkim zebranym. Władyka powitał też oficjalnych gości w osobie przedstawiciela o.o. Paulinów z Leśnej Podlaskiej o. Przemysława Sobczaka, Wójta Gminy Leśna Podlaska Pawła Kazimierskiego oraz Mariana Tomkowicza – wójta poprzednich kadencji oraz Radnego Krzysztofa Błażejaka wraz z małżonką.


Władyka zachęcił wszystkich zebranych do uczestnictwa w święcie w przyszłym roku, co stanie się dobrym fundamentem dla odbudowy naszej świadomości i tożsamości Prawosławnej.

 

fot. Dmytro Pokhyliuk

ks. Mirosław Wiszniewski