2020 VIII 15
Uspienije w Szczebrzeszynie

15 sierpnia 2020 r. w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Szczebrzeszynie miały miejsce uroczystości liturgiczne święta patronalnego.

 

Świątecznej Boskiej liturgii przewodniczył administrator świątyni – ks. Korneliusz Wilkiel. W czasie nabożeństwa śpiewał chór parafii prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju pod kierownictwem Wioletty Borodiny.

 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz miasta – Henryk Matej, zastępca burmistrza – Zbigniew Paprocha, sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn – Maria Loc-Oczkoś, kierownik referatu gospodarki nieruchomościami UM Szczebrzeszyn – Przemysław Cieszkowski oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Sławomir Kalita. 

 

Zwieńczeniem uroczystości był świąteczny molebien.  W swym podsumowującym słowie ks. Korneliusz Wilkiel podziękował za obecność, wspólną modlitwę oraz owocną współpracę dla przedstawicieli władz samorządowych. Na ręce dyrektora MDK w Szczebrzeszynie duchowny przekazał podziękowania dla pracowników MDK za to, że na co dzień pokazują świątynię dla turystów i promują wielokulturowość regionu. Słowa wdzięczności zostały również skierowane pod adresem wszystkich parafian, jak również obecnych podczas nabożeństwa sympatyków prawosławnej świątyni w Szczebrzeszynie. 

 

Z woli Bożej w 2006 roku XVI-wieczna cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Szczebrzeszynie ponownie stała się własnością Kościoła prawosławnego. Od tego czasu wierni prawosławni, jak również sympatycy tradycji prawosławnej zamieszkujący Zamojszczyznę mogą modlić się w najstarszej murowanej cerkwi w Polsce będącej w posiadaniu PAKP. Od września 2019 r. cerkiew w Szczebrzeszynie jest filialną świątynią parafii prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju. W drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca o g. 15:00 w świątyni sprawowana jest wieczernia z czytaniem akatystu.

 

Foto: Jan Bogdan

ks. Korneliusz Wilkiel