2020 III 11
Uroczysta Panichida w Sahryniu

10 marca 2020 r. w 76 rocznicę wielkiej historycznej tragedii miejscowości Sahryń, odsłużono uroczyste nabożeństwo żałobne za kilkuset zamordowanych prawosławnych mieszkańców tej wsi.

 

Uroczystej panichidzie przewodniczyło trzech hierarchów - ordynariusz diecezji Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla – Metropolita Włodzimierz z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, Abp Lubelski i Chełmski Abel oraz Abp Przemyski i Gorlicki Paisjusz, w asyście licznie przybyłych duchownych z Ukrainy oraz Polski. Podczas nabożeństwa śpiewał chór „Wołyńskie Dzwony” z Łucka na Ukrainie.

 

W Sahryniu gremialnie zgromadzili się wierni, którzy wraz z duchownymi przyjechali z  Ukrainy (Włodzimierz Wołyński, Łuck) oraz przedstawiciele z niemalże wszystkich parafii prawosławnej diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Jeden z uczestników uroczystości, na swoim profilu, w jednym z portali społecznościowych napisał, „…było to najbardziej uroczyste modlitewne wspomnienie pamięci ofiar Sahrynia… uroczystej panichidzie przewodniczyło trzech prawosławnych hierarchów, którym asystowało ponad dwudziestu duchownych”.

 

Po zaśpiewaniu kondakionu „So Swjatymi upokoj…” ze słowem do zebranych zwrócił się Abp Abel. „Dzisiaj znajdujemy się na tym Panteonie w Sahryniu, który dla nas wszystkich jest „Golgotą Chełmszczyzny”. Dzisiaj gromadzimy się w 76 rocznicę tej tragedii, ofiarami której są nasi przodkowie… Tutaj niewinnie oddali męczeńską śmierć zwykli mieszkańcy. A to byli ludzie zarówno starsi, jak również dzieci i niemowlęta. Kwiat życia – przyszłość i perspektywa naszej Prawosławnej Cerkwi…”- mówił Władyka.

 

Uroczystości rocznicowe w Sahryniu były niewątpliwie możliwością integracji między bratnimi narodami Polski oraz Ukrainy, ale również świadectwem o tym, że modlitewnie pamiętamy o naszych przodkach, którzy przelali swoją krew za to, że byli prawosławni.

 

Foto: Dmytro Pokhyliuk

ks. Korneliusz Wilkiel