2020 I 24
Święto Epifanii w chełmskiej katedrze

19 stycznia 2020 roku w prokatedralnej parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie miały miejsce uroczystości ku czci święta Chrztu Pańskiego. Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel.

 

W świątecznej Boskiej Liturgii wzięli udział licznie przybyli prawosławni mieszkańcy Chełmszczyzny. Po ewangelicznym czytaniu tradycyjną homilię wygłosił władyka Abel. Hierarcha przedstawił teologiczne aspekty Objawienia Bożego nad rzeką Jordan oraz wskazał na cenną i zbawienną łaskę Wielkiego Poświęcenia Wody. Została zaakcentowana również, głęboka potrzeba pielęgnowania tradycji przodków, z którą związane jest okropienie domu czy gospodarstwa świętą wodą.

 

We wspólnej modlitwie wziął udział ks. prot. Jerzy Łukaszewicz, wikariusz katedralnej parafii prawosławnej w Lublinie oraz chełmscy duchowni.

 

W czasie nabożeństwa śpiewał parafialny chór pod kierownictwem Jana Podoluka.

 

Na zakończenie uroczystości Władyka pozdrowił wszystkich z okazji święta oraz życzył owocnej i wytrwałej pracy dla dobra Cerkwi na przestrzeni całego 2020 roku. W imieniu zgromadzonych głos zabrał chełmski proboszcz ks. Jarosław Szczur, który życzył arcypasterzowi łaski Bożej, zdrowia i duchowej radości.

 

Fot.: Dmytro Pokhyliuk

Dmytro Pokhyliuk