2019 XII 21
Rekolekcje duchowieństwa dekanatów bialskopodlaskiego i terespolskiego

20 grudnia br. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w monasterze pw. św. Serafina z Sarowa w Kostomłotach odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatów bialskopodlaskiego i terespolskiego.

 

Rekolekcje tradycyjnie rozpoczęły się odczytaniem przez spowiednika, dziekana okręgu bialskopodlaskiego ks. mitrata Andrzeja Pugacewicza, modlitw przed sakramentem świętej Spowiedzi. Po ich przeczytaniu ks. Andrzej zwrócił się ze słowem do zebranych, w którym w szczególny sposób podkreślił, iż sakramenty pomagają człowiekowi zachować właściwą jego naturze równowagę.

 

Kolejnym, a jednocześnie najważniejszym punktem była Święta Liturgia celebrowana przez ks. archimandrytę Ambrożego (Goduna). Namiestnikowi miejscowego klasztoru asystowało siedmiu duchownych. Podczas nabożeństwa śpiewał kwartet złożony z duchowieństwa obydwu dekanatów. Z okolicznościowym słowem do zebranych zwrócił się proboszcz parafii p.w. św. Michała Archanioła w Nosowie – ks. prot. Jan Jałoza. Kaznodzieja zwrócił uwagę m.in. na rolę postu w życiu człowieka, jako oczekiwaniu na przyjście na świat Zbawiciela poprzez właściwe przygotowanie zawarte w aktywnym uczestnictwie w świętych sakramentach Spowiedzi i Eucharystii. Pomimo zakusów złego oraz przeciwności dnia codziennego, wynikających z jego ziemskiego charakteru, skorzystaliśmy z Wieczerzy Pańskiej.

 

W słowie końcowym, ks. Andrzej Pugacewicz podziękował wszystkim za wspólne uczestnictwo w świętych sakramentach Spowiedzi i Eucharystii, dziękując przybyłemu duchowieństwu za wysiłek wniesiony w organizację nabożeństw oraz okazania wspaniałego świadectwa jedności eucharystycznej.

 

Na koniec obchodów liturgicznych odprawiono jeszcze krótkie nabożeństwo żałobne w intencji spokoju dusz zmarłych śp. byłego spowiednika ks. mitrata Aleksego Subotko oraz śp. ks. mitrata Wincentego Pugacewicza.

 

Ostatnim punktem rekolekcji był obiad, na którym ks. Andrzej Pugacewicz wygłosił referat na temat: „Ikonografia święta Bożego Narodzenia”, po czym duchowni powrócili do swych obowiązków życząc sobie nawzajem zdrowych, radosnych i Bogiem błogosławionych świąt Narodzenia Pana.

fot. ks. Gabriel Białomyzy

ks. Gabriel Białomyzy