2019 XII 17
Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju

15 grudnia 2019 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla – prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w sali kinowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbył się „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich”. Organizatorem wydarzenia była Parafia Prawosławna p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju przy współpracy z Lubelskim Instytutem Kultury Prawosławnej oraz Biłgorajskim Centrum Kultury.

 

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili m.in.:  pani poseł na Sejm RP Beata Strzałka, starosta Powiatu Biłgorajskiego – Andrzej Szarlip, burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan, burmistrz Szczebrzeszyna – Henryk Matej, ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy w Tarnogrodzie, ks. mitrat Witold Charkiewicz – dziekan zamojski, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Zamościu, księża kościoła rzymsko-katolickiego na czele z ks. Witoldem Batyckim – proboszczem rzymskokatolickiej parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

 

Sala kinowa Biłgorajskiego Centrum Kultury tego wieczoru wypełniona była po brzegi. Na koncert przybyło około 350 osób. Dla licznie zgromadzonej biłgorajskiej publiki wystąpiły dwa chóry: Chór parafii prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołyńskie Dzwony” w Łucku (Ukraina), pod dyrekcją Marii Wisłockiej oraz Chór rzymskokatolickiej parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju pod dyrekcją Ireneusza Pietrzniaka.

 

Na zakończenie ze słowami podziękowania dla chórów zwrócili się: proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju – ks. Korneliusz Wilkiel oraz w imieniu władz samorządowych: burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan.        

 

Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju zakończył się zaśpiewaniem tradycyjnego „Mnogaja Lieta” dla wszystkich uczestników wydarzenia.

 

Fot: bilgoraj.com.pl

ks. Korneliusz Wilkiel