2019 XII 05
Bożonarodzeniowe Rekolekcje Duchowieństwa Dekanatu Zamojskiego

W dniach 4/5 grudnia 2019 r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego w Monasterze Opieki Matki Bożej w Turkowicach odbyły się rekolekcje duchowieństwa dekanatu zamojskiego.  Jak co roku, duchowni zbierają się w Turkowicach – w celu odnowy duchowej – w dniu pamięci Św. Paraskiewy Turkowickiej. W rekolekcjach udział wzięli: ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk – proboszcz parafii prawosławnej w Tarnogrodzie; ks. mitrat Witold Charkiewicz  – dziekan okręgu zamojskiego, proboszcz parafii prawosławnej w Zamościu; ks. prot. Jan Kot – proboszcz parafii prawosławnej w Hrubieszowie; ks. Paweł Janiel – wikariusz parafii prawosławnej w Hrubieszowie; ks. Dariusz Wasiluk – proboszcz parafii prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim oraz ks. Korneliusz Wilkiel – proboszcz parafii prawosławnej w Biłgoraju.

 

Duchową odnowę rozpoczęło nabożeństwo Wsienocznogo bdienija, sprawowane przez uczestniczących w gowieniju duchownych dekanatu zamojskiego. Po uroczystym wieczornym nabożeństwie duchowni udali się na kolację do monasterskiego refektarza. Po wspólnym posiłku uczestnicy rekolekcji powrócili do monasterskiej świątyni, gdzie podczas czytania kanonów przystąpili do Sakramentu Spowiedzi. Sakrament przyjął ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk.,

 

Drugiego dnia (5 grudnia), kiedy to Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Paraskiewy Turkowickiej, o godzinie 8.40 rozpoczęły się Czasy, bezpośrednio po których sprawowana była Boska Liturgia św. Jana Złotoustego. Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. Po zaśpiewaniu zapryczastnogo sticha, z okolicznościową homilią do duchowieństwa, sióstr oraz wiernych zwrócił się dziekan okręgu zamojskiego - ks. mitrat Witold Charkiewicz. Po zakończeniu Liturgii, został odprawiony świąteczny molebien.

 

Następnie wszyscy udali się na wspólną agapę, podczas której odczytany został żywot św. Paraskiewy.

 

Kolejną część rekolekcji, rozpoczął dziekan okręgu zamojskiego, witając wszystkich duchownych oraz siostry Turkowickiego monasteru. Następnie ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk wygłosił referat, na temat: „Boże Narodzenie w ikonografii i tekstach liturgicznych”. Referat wywołał ożywioną dyskusję i zainteresowanie.

 

Kończąc wspólne rekolekcje, ks. Witold Charkiewicz podziękował duchowieństwu za przybycie oraz wspólną modlitwę. Szczególnie słowa podziękowania skierowane zostały do Ihumenii Elżbiety – przełożonej monasteru, za to, że po raz kolejny mogliśmy przeżywać te ważne w naszym duchowym życiu dni właśnie w Turkowickim monasterze. Następnie ks. dziekan życzył wszystkim zebranym błogosławionych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz Bożych łask w nadchodzącym Nowym 2020 roku.

 

Rekolekcje zakończyły się wspólną modlitwą.

 

Fot. ks. Korneliusz Wilkiel

ks. Korneliusz Wilkiel